Σε όλα τα ερευνητικά βίντεο υπάρχει συνέχεια , εφόσον υπάρχει το ανάλογο κοινωνικό ενδιαφέρον και η υποστήριξη από τους αναγκαίους προωθητικούς παράγοντες.
Σε αυτό το βίντεο οι πληροφορίες προέρχονται από τοπικές λαογραφικές συλλογές που επαληθεύονται διαδοχικά από σχετικά τοπικιστικά ευρήματα .
Για τις προϊστορικές έρευνες στην Ελλάδα, κυρίως οι τοπικιστικές αναφορές του Ομήρου και οι περιηγητικές περιγραφές του Παυσανία, είναι oι πιο αξιόπιστες πυξίδες προσανατολισμού .

ΠΗΓΗ: http://www.youtube.com/watch?v=PCMLfqD5Wlc&feature=related

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Στα άδυτα Τρικάλων και Κυλήνης Κορινθίας"