Μετά τον Ανδρέα Λοβέρδο , αρνείται τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των νοσοκομείων όπως προβλέπει ο «Καλλικράτης» με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τους περιφερειάρχες και δεύτερος (μεγαλο)υπουργός βάζει «τρικλοποδιές» στον «Καλλικράτη».

Πρόκειται για τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοϊδη ο οποίος στο νομοσχέδιο «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις» που βρισκόταν σε διαβούλευση από τις 16 έως τις 23/12 είτε αγνοεί συγκεκριμένες διατάξεις του «Καλλικράτη» είτε βρίσκεται μακριά από τη φιλοσοφία του «επιτελικού κράτους» το οποίο επαγγέλλεται ο Γιώργος Παπανδρέου.

Το γεγονός προκάλεσε μία πρώτη αντίδραση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη ο οποίος με παρέμβαση του κατά τη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου τονίζει με έμφαση ότι «Παραβλέπονται συστηματικά οι γενικές κατευθύνσεις του νομοθετήματος «Καλλικράτη» σχετικά με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως αγνοούνται οι στόχοι της διοικητικής μεταρρύθμισης».

Σε υπουργεία και αποκεντρωμένες διοικήσεις τα επιχειρηματικά πάρκα

Συγκεκριμένα, ενώ στον «Καλλικράτη» προβλέπεται ότι η έγκριση για τη δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων περνά από την κρατική στην αιρετή περιφέρεια στο νομοσχέδιο δίνεται είτε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση είτε στα υπουργεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Όπως αναφέρει ο κ. Τατούλης «σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 η αρμοδιότητα για την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης καθώς και της πράξεως εφαρμογής των Επιχειρηματικών Πάρκων ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά παράβαση των προβλέψεων του Νόμου «Καλλικράτη».
Επίσης με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου στην περίπτωση που ολόκληρη η έκταση του πάρκου ανήκει στην ιδιοκτησία της ΕΑΝΕΠ (Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου) η Πολεοδομική Μελέτη εγκρίνεται με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ΠΕΚΑ». Προσθέτει δε ότι «οι αρμοδιότητες αυτές δεν μπορεί πάρα να αφορούν τον αιρετό Περιφερειάρχη και η σχετική διάταξη επιβάλλεται να διορθωθεί.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.2545/97 που ίσχυε ως τώρα τις αρμοδιότητες αυτές τις είχε ο Περιφερειάρχης».

Εκτός πνεύματος «Καλλικράτη»

Παράλληλα μια σειρά άλλων ρυθμίσεων βρίσκονται εκτός πνεύματος «Καλλικράτη»:

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι «το ύψος των παραβόλων και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επίτροπων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων (παρ. 7 του άρθρου 5).

Δηλαδή, όπως αναφέρει και περιφερειάρχης Πελοποννήσου «απαιτείται ΚΥΑ τριών Υπουργών για να προσδιοριστεί το ύψος του παραβόλου που θα κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό της Περιφέρειας για την συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας καθώς και η αποζημίωση που θα λαμβάνουν τα μέλη των επίτροπων η οποία βαρύνει τον ως άνω λογαριασμό της Περιφέρειας». Χαρακτηρίζει δε τη ρύθμιση υπερβολική και προτείνει να τροποποιηθεί ως εξής: «το ύψος των παραβόλων και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επίτροπων καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη».

Επίσης, ενώ προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων από εκπροσώπους είτε του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων είτε της οικείας Περιφέρειας (παρ. 3 του άρθρου 8) δεν διευκρινίζεται ο δικαιούχος του προστίμου. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 με τις οποίες θεσπίζονται πρόστιμα για τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς την απαιτούμενη άδεια καθώς και στις επιχειρήσεις που απασχολούν τέτοια άτομα.
Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των οργάνων που θα διενεργούν τους σχετικούς έλεγχους και την διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και όχι απλώς απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

Επιπλέον, με το άρθρο 32 καθορίζονται παράβολα τα οποία αν και αφορούν ελέγχους που θα διενεργηθούν από υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν διευκρινίζεται ποιος είναι ο δικαιούχος του ποσού που θα απομείνει μετά την καταβολή του κινήτρου επίτευξης των στόχων και την αποζημίωση των υπαλλήλων που διενεργούν τους ελέγχους.

Τέλος, με την παρ. 8 του άρθρου 33 προσδιορίζονται ότι τα πρόστιμα (του άρθρου 33) θα αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά περίπτωση, την ίδια στιγμή που όλες οι διοικητικές ενέργειες που περιγράφονται στο άρθρο 33 πραγματοποιούνται από υπηρεσίες της περιφέρειας. Δηλαδή, η περιφέρεια κάνει τη δουλειά και το υπουργείο απλώς εισπράττε
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Αντιδρά ο Τατούλης στις τρικλοποδιές των υπερυπουργών σχετικά με τις αρμοδιότητες"