Dr. Evangelos Tziavos
Άμισθος Γενικός Πρόξενος
της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.


Προς Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2011
1) Δήμο Ξυλοκάστρου
Υπ΄ όψιν Δημάρχου κ. Αντωνίου Κλαδούχου

2) Αρχηγό Μειοψηφίας
Δήμου Ξυλοκάστρου κ. Δημήτριο Σκούρα.


Κοινοποίηση: α) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ξυλοκάστρου
Κυρία Χριστίνα Καζάνη.

β) Εκδότη Εφημερίδος ΣΦΗΚΑ
κ. Ιωάννη Λάμπρου.


Κύριοι,
Δια της παρούσης επιθυμώ να συγχαρώ έναν έκαστο εξ υμών δια την εκλογή του εις τη θέση όπου η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος της πόλης μας, έθεσε.
Όπως σαφώς γνωρίζετε και οι δύο εκ της μακροτάτης θητείας σας εις τον Δημαρχιακό θώκο, βασική αρχή της λειτουργίας του πολιτεύματος είναι η τήρηση των διατάξεων των Νόμων και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, των αποφάσεων των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων, των προβλέψεων του Ελληνικού Συντάγματος και των Νόμων του Κράτους όταν αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το Ευρωπαϊκό Νομικό πλαίσιο.

Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες σειράς παρανόμων ενεργειών ή και παραλείψεων σκοπίμων ή μη, διαφόρων οργάνων της Πολιτείας που έχουν σχέση με τομείς δράσεως τους και που αφορούν την ζώνη ευθύνης σας.

Οργάνων κατά των οποίων από το 2006 και μέχρι τέλους του 2010 έχω στραφεί και τα οποία, όργανα, έχω φέρει ενώπιον της Ελληνικής καταρχάς Δικαιοσύνης, προκειμένου να αναγκασθούν να εφαρμόσουν την νομιμότητα παρέχοντας μου συνθήκες λειτουργούσης ευνομουμένης πολιτείας εις την οποία επιθυμώ να διαβιώ και να ασκώ τα δικαιώματα μου, απολαμβάνοντας τα εξ αυτής της νομιμότητας απορρέοντα αποτελέσματα ποιότητος ζωής.

Για όσα, κακώς και παρανόμως, συνέβησαν μέχρι σήμερον, που διαμορφώνουν συνθήκες και ιδρύουν λόγους, πιθανώς, μελλοντικών αστικών διεκδικήσεων κατά παντός υπευθύνου φυσικού ή νομικού προσώπου, έχουν ήδη επιληφθεί και γνωμοδοτήσει Ανώτατα Υπηρεσιακά Όργανα (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. κλπ), καθώς και η Δικαιοσύνη.

Τούτων δοθέντων δεν επιθυμώ να σχολιάσω οτιδήποτε επί των διαλαμβανομένων εις τις υπάρχουσες ήδη 12 ποινικές δικογραφίες, οι οποίες ευρίσκονται σε διάφορα στάδια της ποινικής διαδικασίας.

Επιθυμώ όμως σήμερα, εις την αρχή της 4ετούς θητείας σας, να θέσω υπ΄ όψιν σας την εδραία πεποίθηση μου, ότι δεν καταλείπεται πλέον σε σας οποιαδήποτε δυνατότης ανοχής ή αδιαφορίας ή αδρανείας για παράνομες πράξεις συμπολιτών ή οργάνων σας, στα πλαίσια της ασκήσεως των καθηκόντων σας, όπως πολλάκις και αποδεδειγμένα συνέβη κατά το απελθόν καθεστώς.

Δεν επιθυμώ να αναφερθώ στις υφιστάμενες συνθήκες λειτουργίας διαφόρων Δημοτικών ιδιοκτησιών και εις τον τρόπο ερμηνείας των Νόμων για αυτές, όπως το ΡΟΥΒΕΡΑ και το ΡΟΥΒΕΡΑΚΙ, τα μπαρ του Δάσους, ή το MARE όπου απαραδέκτως μάλιστα ορισμένοι, για προεκλογική κατανάλωση ίσως, διέδιδαν, «την επομένη των εκλογών θέτουν σε λειτουργία το MARE».

Γνωρίζετε τις προβληματικές συνθήκες του παρελθόντος πιο καλά από μένα, και όχι μόνο.

Όμως αυτά και πολλά άλλα με αφήνουν προς ώρας, παγερώς αδιάφορο.

ΕΙΜΑΙ ΟΜΩΣ ΠΑΡΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΝΟΧΛΕΙ.
ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΥΓΩ
όσο και αν εκπρόσωποι του απελθόντος καθεστώτος «προσπαθούσαν συγκεντρώνοντας υπογραφές να με εκδιώξουν από την ιδιοκτησία μου», νοσταλγοί προφανώς άλλων εποχών και άλλων καθεστώτων.

Επιθυμώ να θέσω υπ΄ όψιν σας ότι, εφόσον έχουμε την τύχη να συμβιούμε, έστω και αν κατά το απελθόν καθεστώς δεν πληρούσα τις προϋποθέσεις της μεταδημοτεύσεως μου από Αθήνα εις Ξυλόκαστρο, είστε υποχρεωμένοι απέναντι μου ως φορολογούμενου δημότη σας, έστω και χωρίς το διπλό προνόμιο μου, το μεν του δημότη Ξυλοκάστρου το δε του δημότη που υφίσταται αναιτίως και απροκλήτως δημόσια, ξυλοδαρμό από τον Αρχηγό της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου του, είστε υποχρεωμένοι να μου παρέχετε συνθήκες ποιότητος ζωής που το νομικό πλαίσιο σας υποχρεώνει και μου προσφέρει.

Με βάση όλα αυτά, σας καλώ άμεσα και μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2011, να κινήσετε όλες τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες όπως άλλωστε έχετε ήδη διαταχθεί από προϊστάμενα κλιμάκια σας, ώστε:

1* να εφαρμοσθεί πλήρως και καθέτως η νομιμότης για το κατάστημα ιδιοκτησίας σας υπό την επωνυμία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας (υγειονομικής, διοικητικής, φορολογικής, δημοτικής κλπ).

2* να εφαρμοσθεί πλήρως και καθέτως η νομιμότης για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπό την επωνυμία Dali, (Allovas O.E.), με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας.

3* να απομακρυνθούν όλα τα αντικείμενα που ευρίσκονται επί της παραλιακής ζώνης και συγκεκριμένα έμπροσθεν του 118 ο.τ. όπου η κατοικία μας, εις το παράπλευρο 119 ο.τ., γνωρίζοντας παρακαλώ και σε μας σχετικώς επί αυτών των ενεργειών σας.

Λυπούμαι να σας αναφέρω ότι παρερχομένης ακάρπου και αυτής της τελευταίας προθεσμίας θα υποβάλω το σύνολο των φακέλων που αφορούν όλα αυτά τα προαναφερθέντα, συνολικώς, στον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, για τις περαιτέρω κατά Νόμον ενέργειες του.

Η Κυρία Πρόεδρος προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή προς ενημέρωση της, ευγενώς παρακαλείται να μεριμνήσει δια την ενημέρωση του Σώματος του Δημοτικού της Συμβουλίου, προκειμένου να αποφευχθούν εξ υπαρχής και δια το μέλλον παρερμηνείες, αβλεψίες ή αδρανείς συμπεριφορές.

Τέλος προς τον κ. Εκδότη της εφημερίδος ΣΦΗΚΑ, κοινοποιείται η επιστολή αυτή, προς γνώση του και κατά την κρίση του δημοσιοποίησιν, δεδομένου ότι από μακρού παρατηρών την δράση του ως δημοσιογράφου, δημιούργησα την πεποίθηση ότι είναι σημαντικό το ενδιαφέρον του για τα δρώμενα στην περιοχή μας.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Ο κ.Ευάγγελος Τζιαβός με ανοικτή επιστολή καλεί τον δήμο να επιβάλλει την νομιμότητα στο Ξυλόκαστρο"