Σε γενικές γραμμές λόγω της δυσκολίας και της διαφοροποίησης των θεμάτων των πανελλαδικών υπήρξαν μεγάλες αποκλίσεις βαθμολογικές σε μαθήματα που ήλπιζαν και μπορούσαν οι μαθητές να γράψουν καλά έως πολύ υψηλά....


Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Τέλος στην αγωνία και την προσμονή των μαθητών της Γ' Λυκείου"