Στον «αέρα» βρίσκεται η επιλογή των επτά Ελεγκτών Νομιμότητας και η στελέχωση των υπηρεσιών στις αντίστοιχες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ της Χώρας. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι σχετικές προκηρύξεις έχουν γίνει από τον Ιανουάριο, ενώ σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» από 1.1.2011 πέραν του ελέγχου νομιμότητας και ο οικονομικός έλεγχος των ΟΤΑ και των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΠΤΑ), περνά στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Τα παραπάνω καταγγέλλει με ερώτησή του στον υπουργό Εσωτερικών ο αρμόδιος τομεάρχης Χρήστος Ζώης, ζητώντας να πληροφορηθεί:

1. Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Υπουργικής Απόφασης 1/3.1.2011 για την επιλογή επτά (7) Ελεγκτών Νομιμότητας, στις επτά (7) Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ της Χώρας;

2. Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα στελέχωσης των θέσεων προσωπικού των εν λόγω Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ της Χώρας;

Παράλληλα ζητά να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα καθώς και οι αναλυτικοί πίνακες των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, τόσο για τις θέσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας, όσο και για τις θέσεις του προσωπικού στελέχωσης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ.
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Στον «αέρα» ο οικονομικός έλεγχος των ΟΤΑ"