Η βουλευτής κα Κατερίνα Φαρμάκη-Γκέκη σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της για την προώθηση των αιτημάτων των πολιτών της Κορινθίας έθεσε στον Υπουργό Οικονομικών και τους συναρμοδίους Υπουργούς Εργασίας και Δικαιοσύνης το φλέγον ζήτημα της παράτασης της αναστολής των πλειστηριασμών από Τράπεζες για την κύρια ή μοναδική κατοικία. Κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου έθεσε την εξής ερώτηση:
«Έκδηλη είναι η ανησυχία πολλών πολιτών και στην περιοχή της Κορινθίας ενόψει της λήξης της προθεσμίας αναστολής των πλειστηριασμών την 30η Ιουνίου 2011, η οποία είχε παραταθεί με την ευεργετική διάταξη του άρθρου 36 του νόμου 3910/2011.

Όπως γνωρίζετε η πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών είναι υπερχρεωμένη στα περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και αδυνατεί να ανταπεξέλθει πλήρως στην αποπληρωμή των οφειλών της.

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό βήμα που συντελέστηκε με την ψήφιση του Ν. 3869/2010 για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, η οικονομική κατάσταση της μεσαίας ελληνικής οικογένειας χρήζει περαιτέρω έμπρακτης στήριξης. Τούτο επιβεβαιώνει και η ΕΚΠΟΙΖΩ στη σχετική επιστολή της, στην οποία επίσης επισημαίνει ότι ''οι τράπεζες έχουν προσδιορίσει δεκάδες πλειστηριασμούς, ήδη από την πρώτη Τετάρτη του Ιουλίου, δηλαδή στις 6 του μήνα''.
Επειδή η κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο από τους οφειλέτες στα πλαίσια του προαναφερόμενου νόμου δεν επιφέρει την αυτοδίκαιη αναστολή κάθε καταδιωκτικού ή ασφαλιστικού μέτρου έναντι της κύριας ή μοναδικής του κατοικίας.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Προτίθεστε να δώσετε νέα παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών για την πρώτη ή μοναδική κατοικία ;»

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Κορινθίας
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Να δοθεί νέα παράταση αναστολής πλειστηριασμών για κύρια ή μοναδική κατοικία"