Η Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων παραχώρησε σήμερα συνέντευξη τύπου στο δημοτικό κατάστημα Κορίνθου, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της για την κοινωνική πολιτική που θα πρέπει να εφαρμόσει ο Δήμος Κορινθίων, καθώς και για την οργάνωση και λειτουργία του νέου του ΝΠΔΔ με ονομασία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων».
Εισηγητές των προτάσεων ήταν οι κ.κ Πέτρος Πλεμένος, Μαρία Θελερίτη και Δημ. Κάτσουρας.
Η Κίνηση Πολιτών θεωρεί ότι στην παρούσα στιγμή της βαθιάς οικονομικής κρίσης η Τ.Α. απαιτείται να αναπτύξει πολιτικές που θα έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες και να θέσει προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κρίση. Ο Δήμος θα πρέπει να προβεί :
- στην εξοικονόμηση πόρων με περικοπή μη αναγκαίων δαπανών και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
- στον προσανατολισμό των κοινωνικών του υπηρεσιών προς τις κοινωνικές υποδομές,
- στην αναπροσαρμογή των υπαρχόντων θεσμών με ενίσχυση δράσεων που πρέπει να επεκταθούν, αποδυνάμωση μη αναγκαίων και δημιουργία νέων.

Στις νέες συνθήκες απαιτείται συντονισμός, οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών με στόχο την πρόληψη και προαγωγή της υγείας, την κοινωνική πρόνοια, την υποστήριξη των ανέργων, τη συνέργεια με όλους τους κοινωνικούς φορείς.

Στα πλαίσια αυτά κατατέθηκαν αναλυτικές προτάσεις που περιλαμβάνουν:
1.Μέτρα ανακούφισης για τους δημότες.
2. Πρόταση δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου τοπικού δικτύου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, το οποίο θα μεριμνά για την κοινωνική αλληλεγγύη και φροντίδα, την προστασία των ευπαθών ομάδων, τη συμπαράσταση και υποστήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων και στρωμάτων και θα αναπτύσσει δράσεις για την αντιμετώπιση της ολοένα διογκούμενης ανεργίας.
3. Προτάσεις για τον τρόπο Οργάνωσης και στελέχωσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του νέου Νομικού Προσώπου
Οι ανωτέρω προτάσεις - όπως θα κατατεθούν αναλυτικά προς το Δήμο και το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου ΝΠΔΔ κοινωνικής πολιτικής – έχουν πρόθεση να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και εξειδικεύοντας τις ήδη δημοσιευμένες προτάσεις του προέδρου του κ. Σταματάκη και να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ουσιαστικού και αποτελεσματικού φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο.
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Η Κίνηση Πολιτών παρουσίασε τις προτάσεις της για την κοινωνική πολιτική"