Την παράταση της προθεσμίας καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΑ.

Όπως ανακοινώθηκε, όσοι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ δεν έχουν καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά μέχρι τις 29-07-2011, που έληγε η προηγούμενη προθεσμία, μπορούν να την καταβάλουν μέχρι τις 30-09-2011, χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια.

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ισχύουν για όσους παραγωγούς έχουν υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής και έχουν δηλώσει ότι θα καταβάλουν την εισφορά τοις μετρητοίς ή έχουν εξουσιοδοτήσει τον ΕΛΓΑ να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό τους, χωρίς εκχώρηση κάποιας απαίτησής τους από το Δημόσιο.

Συνεπώς, η απόφαση αυτή δεν αφορά παραγωγούς οι οποίοι έχουν εκχωρήσει ή πρόκειται να εκχωρήσουν στον ΕΛΓΑ κάποια απαίτησή τους από το Δημόσιο (π.χ. ενιαία ενίσχυση).

Το ποσό της εισφοράς, σε αυτή την περίπτωση, θα καταβληθεί, όπως εξαρχής προβλεπόταν, μετά την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους λογαριασμούς των παραγωγών.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "'Εως 30/09 η προθεσμία για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΛΓΑ"