Το σοκ που υπέστησαν οι πανεπιστημιακοί, από τα νέα μέτρα, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι εκφράζουν ακόμη αμφιβολίες αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Θ. Παπαθεοδώρου, ο οποίος είναι και νομικός, δηλώνει στην «Κ.Ε.» ότι «η υπουργική πρόταση βρίθει αντισυνταγματικών ρυθμίσεων, έωλων νομικών κατασκευών και παραβιάζει οποιαδήποτε αρχή αυτοδιοίκησης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «διαμορφώνει συνθήκες αδυναμίας διοίκησης, ενώ εισάγει κατά πρωτοφανή τρόπο τη συναλλαγή και την αδιαφάνεια στα διοικητικά όργανα. Καταργεί οποιοδήποτε σύστημα αντιπροσώπευσης και εκδηλώνει βαθιά καχυποψία απέναντι στην πανεπιστημιακή κοινότητα, την οποία τελικά και απαξιώνει, τοποθετώντας την, αδιακρίτως, υπό την επιτήρηση καθηγητών της αλλοδαπής, που φαίνεται να κρίνονται καταλληλότεροι από τους έλληνες συναδέλφους τους.

Γι' αυτούς τους λόγους θεωρούμε το νομοσχέδιο απαράδεκτο, ανεφάρμοστο και επιζήμιο για τα ιδρύματα, την κοινωνία και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης». Με το νομοσχέδιο δρομολογείται και η συρρίκνωση του αριθμού των πανεπιστημίων. Ειδική επιτροπή θα μελετήσει τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων ή και ολόκληρων ιδρυμάτων.


Πηγή : E
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Παπαθεοδώρου : Το νομοσχέδιο Διαμαντοπούλου βρίθει αντισυνταγματικών ρυθμίσεων, έωλων νομικών κατασκευών και παραβιάζει οποιαδήποτε αρχή αυτοδιοίκησης"