Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα για τη διατήρηση των ήδη υφισταμένων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,μετά τις πληροφορίες για την κατάργηση ήξξ συγχώνευση δημοσίων υπηρεσιών.

Στο ψήφισμα αναφέρεται:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε κάθε συγχώνευση ή κατάργηση των υφιστάμενων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, γιατί κάτι τέτοιο μόνο αρνητικές συνέπειες θα έχει στην διευκόλυνση των πολιτών και στην τοπική οικονομία.

Ζητά όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που βρίσκονται στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Αστυνομικό Τμήμα-Τροχαία, Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ , Ειρηνοδικείο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπές) , να παραμείνουν ως έχουν και να μη συγχωνευτούν ή καταργηθούν.
Ορίζει Επιτροπή αποτελούμενη από τον κ. Δήμαρχο, τον κ. Σκούρα Δημήτριο και τον κ. Ζάρρο Ανδρέα, προκειμένου να προβούν σε ενέργειες και επαφές με τους αρμόδιους για εξεύρεση χώρου στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου"
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Ψάχνουν κτίριο στο Ξυλόκαστρο για το αστυνομικό τμήμα!"