Στην κρίσιμη και εξαιρετικά επικίνδυνη από οικονομικής άποψης συγκυρία,είναι βέβαιο ότι υπάρχουν συνάνθρωποί μας που με τήν παρουσία τους ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΝ την Κοινωνία μας.

Eίναι σ' όλους μας γνωστό ότι , σήμερα φοιτοζωούν ,συνάνθρωποί μας είτε ως μεμονωμένα άτομα,είτε ως οικογέ- νειες που αδυνατουν ν' ανταπεξέλθουν και ανταποκριθούν στις βασικές οικονομικές ανάγκες απλής λειτουργίας τους.

Πέραν όμως όλων αυτών η οικονομική αυτή κρίση έχει κτυπήσει και διάφορα Σωματεία,Αθλητικά και άλλα, αλ- λά και Κοινωφελή Ιδρύματα ακόμη,τα οποία κινδυνεύουν να σταματήσουν την λειτουργία τους γιατί δεν έχουν τους α- ναγκαίους πόρους,κάλυψης των βασικών τουε Λειτουργιών.-

Το Κράτος - Κυβέρνηση αδυνατεί να καλύψει ,βασικές ανάγκες,Υπαλλήλων,Συνταξιούχων, Ιδρυμάτων κ,λ,π, . προβαίνοντας σε συνεχείς μειώσεις,περικοπές Μισθών κσι Συντάξεων ,επιβάλλοντας πρόσθετους φόρους και εισφορές χωρίς κανείς να γνωρίζει που μπορεί να φθάσει το πράγμα .

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ¨Μέσα σ' αυτήν την οικονομική Λαίλαπα που κανείς μας δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τι πρόκειται να συμβεί Υ π ά ρ χ ο υ ν και Εξαιρέσεις .
ΦΩΤΕΙΝΕΣ θα τις ονόμαζε κάθε τρίτος.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ άνθρωποι που συναισθανόμενοι την γενικώτερη Κοινωνική ανάγκη που Α υ τ ο β ο ύ λ ω ς έθεσαν εαυτούς Υπηρέτες του Κοινωνικού Συνόλου, γενόμενοι Μ π ρ ο σ τ ά ρ η δ ε ς , ενίσχυσης των πασχόντων συνανθρώπων μας ,δίνοντας από το δικό τους υστέρημα οικονομική ενίσχυση σε άτομα,οικογένειες ,Σωματεία και Κοινωφελή Ιδρύματα.

Ενας απ' αυτούς,γιά όσους δεν ξέρουν, είναι ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ . Ο Άνθρωπος αυτός εγκατασταθηκε στη ΝΕΜΕΑ τα 2-3 τελευταία χρόνια και πιστεύουμε ειλικρινα ότι με την παρουσία του τιμά την Κοινωνία της'-

Ο Γιάννης ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, καλός και ενάρετος Άνθρωπος, ΑΡΙΣΤΟΣ Οικογενειάρχης,μα προ πάντων ΑΝΘΡΩΠΟΣ με την άψογη συμπεριφορά του προκαλεί τους πάντες επί το καλό βεβαίως ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Σε τακτά χρονικά διαστήματα προσπαθεί και ενισχύει με διάφορα χρηματικά ποσά ,πάσχουσες οικογένειες και συνανθρώπους μας ,καλύπτοντας μέρος των αναγκών των ,είτε απευθείας αλλά και μέσω της Εκκλησίας, αλλα και μ' άλλες κινήσεις του που εμείς αγνοούμε.-

Δικαίωμα για την Δημοσιευσή μας αυτή μας έδωσε η ευγενής και απρόσμενη χειρονομία του να ενισχύσει την ομάδα μας ΟΡΝΕΑΤΗΣ Α Ο ΓΥΜΝΟΥ , με σοβαρό ΠΟΣΟ ερχόμενος αρωγός στη προσπαθειά μας για την επιβίωσή του.

Γι' αυτό και χωρίς την επιβαλομένη τυπικήν εκ μέρους του άδεια ,ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕ το γεγονός,ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΕΣ τις ολόθερμες ευχαριστίες μας.-

Ε υ χ ό μ ε θ α στον άνθρωπο ΑΥΤΟΝ,Οικογενειακή Υγεία,Αγάπη και Ευτυχία αλλά και μ α κ ρ ο η μ έ ρ ε υ σ η για να συνεχίσει το Θεάρεστο έργο του και έχοντα θερμή την πίστη μας για μιμητές του.-
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. του ΟΡΝΕΑΤΗ Α.Ο. ΓΥΜΝΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι..Κι όμως υπάρχουν ακόμη ...!!!"