Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ανησυχούν για την κρίση χρέους και δεν είναι τυχαίο προφανώς καθώς οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν επενδύσει πάνω από 338 δις ευρώ σε ομόλογα των χωρών της Ελλάδος, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Ιρλανδίας κ.α.

Με βάση το δείγμα που επεξεργάστηκε το bankingnews στις 20 μεγαλύτερες βάση έκθεσης στην Ελλάδα τραπεζών – καθώς αυτό ήταν το κριτήριο σε σχέση με τις 91 τράπεζες που συμμετείχαν στα stress tests – αυτό που προκύπτει είναι ότι όλες οι τράπεζες δεν εμφανίζουν τις ίδιες ανησυχίες για την κρίση χρέους.
Ειδικά για την Ελλάδα η έκθεση των 20 ευρωπαϊκών τραπεζών του δείγματος φθάνει τα 25,5 δις ευρώ.

Την μεγαλύτερη έκθεση από τις Γαλλικές τράπεζες εμφανίζουν η BNP Paribas με 5,239 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα. Από αυτά τα 10ετή είναι 1,49 δις και τα 15ετή 1,86 δις ευρώ.
Την δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση στα ελληνικά ομόλογα εμφανίζει η Dexia με 3,462 δις ευρώ εκ των οποίων τα 15ετή ομόλογα είναι 2,093 δις ευρώ.

Την 3η μεγαλύτερη έκθεση στο ελληνικό χρέος εμφανίζει η Γερμανική Commerzbank με 3,065 δις ευρώ εκ των οποίων τα 15ετή είναι ύψους 2,989 δις ευρώ.

Την 4η μεγαλύτερη έκθεση στο ελληνικό χρέος εμφανίζει η Societe Generale με 2,837 δις ευρώ.
Την 5η μεγαλύτερη έκθεση από τις ξένες τράπεζες στο ελληνικό χρέος εμφανίζει η Deutsche bank με 1,773 δις ευρώ.
Την 6η μεγαλύτερη έκθεση στο ελληνικό χρέος εμφανίζει η Γαλλική BPCE με 1,335 δις ευρώ.
Μεγάλη έκθεση στο ελληνικό χρέος έχουν η HSBC με 1,319 δις και η RBS με 1,199 δις ευρώ.
Είναι ενδεικτικό ότι η Commerzbank και η HSBC η έκθεση τους στο ελληνικό χρέος αποδίδεται σε repos που έχουν πραγματοποιήσει με την Εθνική τράπεζα.
Είναι προφανές ότι οι μεγάλες τράπεζες της Ευρώπης έχουν πάρει σχετικά αξιόλογη και κατά βάση διαχειρίσιμη θέση στο ελληνικό χρέος.
Ωστόσο λόγω της μεγάλης διασποράς των επενδύσεων σε χώρες υψηλού κινδύνου είναι προφανές ότι οι ανησυχίες των ευρωπαϊκών τραπεζών σε ένα ενδεχόμενο domino effect είναι έκδηλες και τεράστιες.

Τα ομόλογα που κατέχουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Ποσά σε δις ευρώ

Πηγή stress test τραπεζών

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews


Πηγή : Politis-gr.com
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Ποιες ευρωπαϊκές τράπεζες ανησυχούν για την τύχη της Ελλάδας"