Μειώθηκε 6% το πρώτο εξάμηνο του 2011
Στα 1,583 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μειωμένο κατά 258 εκατ. ευρώ έναντι του Ιουνίου του 2010.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 183 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων, αλλά και της μείωσης των καθαρών πληρωμών για καύσιμα και πλοία.


Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 11,1%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή (+0,8%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 126 εκατ. ευρώ λόγω κυρίως της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αλλά και του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για «λοιπές» υπηρεσίες, ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 21,7% τον Ιούνιο.

Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) περιορίστηκαν κατά 15,7%, ενώ οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν μόνον κατά 3,3%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να μειωθούν κατά 25,7%.
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Στα 1,583 δισ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών"