Ένα νέο σχέδιο για την καταπολέμηση της ανεργίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από την κυβέρνηση και το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, μετά το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας, μέσω του οποίου προγραμματίζεται η πρόσληψη 55.000 ατόμων με βασικό «προσόν» την ανεργία και μεροκάματο 25 ευρώ.


Το επιχειρησιακό πρόγραμμα, ύψους 3 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη των τοπικών αγορών στους δήμους στοχεύει να καλύψει σε βάθος τριετίας μέχρι και 100.000 θέσεις εργασίας.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές του 2012 και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κοινοτικά κονδύλια, εξασφαλίζοντας αρχικά για το πρώτο έτος, 25.000 θέσεις εργασίας ορισμένου έργου (μέχρι 135 ημερομίσθια ετησίως) κυρίως για ειδικότητες εργατών και οικοδόμων, σε μικρά αναπτυξιακά έργα που θα πραγματοποιούν οι δήμοι με αυτεπιστασία.

Επισκευή δικτύων

Έργα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι: συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, αποκατάσταση ΧΑΔΑ, εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα (δημιουργία μικρών και ευέλικτων φραγμάτων που συγκρατούν το νερό και εμπλουτίζουν τους υδροφόρους ορίζοντες), πρόληψη και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών (αποψίλωση, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, εκεί που δεν μπορεί να γένει φυσική αναγέννηση, αναδασώσεις), συντήρηση επισκευή κοινωνικών υποδομών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, αθλητικά κέντρα), συντήρηση επισκευή κοινόχρηστων χώρων (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια).

Την πρόταση για την «επανεκκίνηση» της αυτεπιστασίας στους δήμους κατέθεσε στην τελευταία κυβερνητική επιτροπή ο υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης, όπου έλαβε και τη σχετική έγκριση.

Ο αρμόδιος υφυπουργός Πάρις Κουκουλόπουλος έχει ήδη προχωρήσει τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους των ΟΤΑ και έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη όλων των υποψηφίων για την προεδρία της ΚΕΔΕ. Η ανακοίνωση του προγράμματος αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρόταση για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αυτεπιστασίας με πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχε καταθέσει πριν από χρόνια ο Π. Κουκουλόπουλος ως πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και είχε λάβει την έγκριση από τακτικό συνέδριο των εκπροσώπων των ΟΤΑ.

Πηγές χρηματοδότησης
Ως πηγές χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από τον φόρο ζύθου, τέλη διαφήμισης και ΤΑΠ, που το 2010 ξεπέρασαν τα 128 εκ. ευρώ και κατανεμήθηκαν με βάση τον επίσημο πληθυσμό των δήμων. Τα έσοδα θα δεσμευτούν για μία εικοσιπενταετία, με τη σύμφωνη γνώμη των ΟΤΑ και θα αποτελέσουν την εγγύηση για δανεισμό 1,5 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το δάνειο αυτό θα είναι διάρκειας 25 ετών και θα καλύψει τη συμμετοχή των δήμων στο πρόγραμμα. Το μισθολογικό κόστος θα καλυφθεί από πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ. Τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι το σύνολο των δήμων της χώρας.

Το πρόγραμμα θα διαχειρίζεται κεντρικά επιτροπή παρακολούθησης στην οποία θα συμμετέχουν το υπουργείο Εσωτερικών, ο ΟΑΕΔ και η ΚΕΔΚΕ. Θα δημιουργηθεί web εφαρμογή, που σε πραγματικούς χρόνους θα παρακολουθείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του κάθε έργου.

Η επιλογή των απασχολουμένων στο έργο θα γίνεται από τους καταλόγους του ΟΑΕΔ με διαφανείς διαδικασίες και αντικειμενικά κριτήρια, στα οποία σημαίνοντα ρόλο θα παίζουν η εξειδίκευση και η εντοπιότητα.

Η απασχόληση στο πρόγραμμα θα διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο αυτεπιστασίας των δήμων, θα αφορά σε συμβάσεις ορισμένου έργου και σε καμία περίπτωση απασχολούμενος στο πρόγραμμα δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 135 ημερομίσθια ετησίως. H αμοιβή των απασχολουμένων θα είναι 625 ευρώ μηνιαίως και θα καταβάλλεται από ευρωπαϊκά κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν σε 320 ευρώ θα καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα θα είναι τριετούς διάρκειας, 2012-2014.

Αυτεπιστασία
Ο θεσμός της αυτεπιστασίας στους δήμους προβλέπει την υλοποίηση μικρών έργων από εργαζόμενους οι οποίοι θα απασχοληθούν μόνο μέχρι 135 ημέρες το χρόνο για συγκεκριμένο έργο. Η μελέτη κάθε έργου θα πρέπει να προβλέπει την απασχόληση, π.χ., 2 βαφέων για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου που υπολογίζεται σε ώρες εργασίας. Με βάση τη μελέτη θα επιλέγεται το προσωπικό από τις λίστες ανεργίας του τοπικού ΟΑΕΔ ανάλογα με την εξειδίκευση που διαθέτει (π.χ., βαφέας με ένσημα τα τελευταία 5 χρόνια), ενώ δεν επιτρέπεται μεταφορά προσωπικού από ένα έργο σε άλλο. Για την αντικειμενική επιλογή των απασχολούμενων από τον ΟΑΕΔ θα γίνει ρύθμιση που θα προβλέπει τα κριτήρια επιλογής.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ/Β. ΤσίτσαςΑντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "3 δισ. € για δημοτικά έργα και 100.000 νέες θέσεις εργασίας"