Το 2001 η πορτογαλική κυβέρνηση ψήφισε ένα από τα πλέον τολµηρά νοµοσχέδια για τα ναρκωτικά για το ευρωπαϊκό κατεστημένο. Σήμερα οι αποφάσεις της Λισαβώνας υιοθετήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους από την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ και η Ελλάδα βαδίζει πάνω στο πορτογαλικό μοντέλο.

Αυτό που προέβλεψε ο πορτογάλος νομοθέτης ήταν πως η κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση δεν καταδικάζεται. Μέχρι την ψήφιση του νόµου η Πορτογαλία είχε τον υψηλότερο δείκτη θυµάτων AIDS που είχαν μολυνθεί από σύριγγες, γεγονός που παρέπεµπε ευθέως στους χρήστες ναρκωτικών, ενώ οι εξαρτηµένοι χρήστες ηρωίνης υπολογίζονταν στις 100.000.

∆έκα χρόνια αργότερα, όλες οι μελέτες που πραγµατοποιήθηκαν έδειξαν πως στην Πορτογαλία οι θάνατοι που οφείλονταν στη χρήση ηρωίνης μειώθηκαν κατά 50%, οι χρήστες που παρακολουθούν προγράµµατα απεξάρτησης διπλασιάστηκαν.
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Πορτογαλία: μείωσαν κατά 50% τους θανάτους"