Σε συμφωνία για την αγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Fulgor A.E. κατέληξε η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Η Fulgor δραστηριοποιείται στην παραγωγή καλωδίων, γυμνών αγωγών και συρμάτων χαλκού και αλουμινίου από το 1957, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας, όπως καλώδια υψηλής τάσης και υποβρύχια καλώδια. Οι εγκαταστάσεις της, 82 στρεμμάτων, βρίσκονται στο Σουσσάκι Κορινθίας.

Η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα είναι 50 χιλ. τόνοι καλώδια και 45 χιλ. τόνοι σύρματα χαλκού & αλουμινίου, ενώ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ISO 9001 και ISO 14001.

Η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει τον εξαγωγικό προσανατολισμό του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια, ενώ θα εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επίσης, αναμένεται θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου από τις συνέργιες που θα προκύψουν στα δίκτυα πωλήσεων, στην αλυσίδα τροφοδοσίας, στην παραγωγή καθώς και στην έρευνα & ανάπτυξη νέων προϊόντων.

«Με την προσθήκη της Fulgor ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια διαμορφώνεται σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους καλωδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

H είδηση αυτή βάζει τέλος στην αγωνία των εκατοντάδων εργαζομένων στην Fulgor οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει μεγάλες πίκρες και ζούσαν κάθε λεπτό με το άγχος της ανεργίας.Πρόκειται για μία πολύ σπουδαία συμφωνία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία της Κορινθίας και της Πελοποννήσου.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Συμφωνία για εξαγορά της Fulgor απο τον όμιλο Βιοχάλκο...!!!"