Το 6ο Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κορινθιών σε συνεργασία με το Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων) του Δήμου μας, παρέχει στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, τις κάτωθι σημαντικές υπηρεσίες :
-Ιατρό
-Νοσηλευτική Φροντίδα
-Φυσιοθεραπεία
-Προγράμματα δημιουργίας απασχόλησης
-Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
-Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης.


(ειδική ράμπα-ανελκυστήρας για άτομα με κινητικές δυσκολίες)

Το Κ.Η.Φ.Η. λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ.

Πληροφορίες : Οδός Περιάνδρου 51Α, Tηλ. 27410-23268, Κόρινθος.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Σημαντικές υπηρεσίες προσφέρει το 6ο ΚΑΠΗ της Κορίνθου"