Αποφασισμένος να θέσει τους απαραίτητους κανόνες και τις ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα στην εκτέλεση υλοποίησης των προγραμμάτων «Κοινωφελούς Εργασίας», εμφανίστηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουμάνης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση 10 Βουλευτών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Το πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» αφορά 55.000 ανέργους οι οποίοι θα απασχοληθούν στους δήμους της χώρας για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα με πεντάμηνες συμβάσεις, αμοιβή 625 ευρώ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Το θέμα όμως που έχει προκύψει, αφορά τις συμβάσεις που θα υπογράφουν οι εργαζόμενοι, οι οποίες θα συνάπτονται όχι με τους ΟΤΑ, αλλά με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.


Συγκεκριμένα, καθώς το Μνημόνιο απαγορεύει ρητώς στους δήμους να προχωρήσουν στην οποιαδήποτε πρόσληψη, έρχεται το σχέδιο να αναθέσει τις προσλήψεις σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες θα παραχωρούν με την σειρά τους στους δήμους τους εργαζόμενους τους οποίους θα έχουν προσλάβει οι ίδιες.
Ο κ. Κουτρουμάνης, κατά την τοποθέτησή του στην Βουλή, ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση οι προσλήψεις αυτές δεν θα γίνουν από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Αντίθετα, τόνισε, ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα στην υλοποίηση του προγράμματος, έχει ήδη ζητηθεί από το ΑΣΕΠ να συνδράμει, έτσι ώστε να υπάρχει μέσα από την τεχνογνωσία και το κύρος του η διασφάλιση της διαδικασίας, όσον αφορά την επιλογή των ωφελουμένων.
Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις θα γίνουν με αντικειμενικά κριτήρια και μόρια, με το ενδεχόμενο μάλιστα τα μόρια να είναι σταθμισμένα, ούτως ώστε να μπορεί να παρακολουθεί κάποιος ανοιχτά στο διαδίκτυο και το άθροισμα, αλλά και αναλυτικά από πού προέρχονται τα μόρια που έχει συγκεντρώσει.
Αναφορικά με τις ΜΚΟ, ο Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι, οι επιλογή έχει γίνει από τους Δήμους. Προκειμένου όμως να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια, θα συσταθεί επιτροπή από μέλη υψηλού κύρους η οποία θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης, της εποπτείας, του ελέγχου οποιουδήποτε προγράμματος και όχι μόνο του συγκεκριμένου προγράμματος.
Μάλιστα, για να μην υπάρξουν προβλήματα ως προς την υλοποίηση του προγράμματος, όπως τόνισε ο κ. Κουτρουμάνης, η διαχειριστική αρχή της γενικής γραμματείας διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων που θα είναι και ο τελικός αξιολογητής, μαζί με την επιτροπή υψηλού κύρους, θα δέχονται οποιαδήποτε ένσταση γίνει για κάποια ΜΚΟ, η οποία ένσταση θα εξετάζεται και εάν κρίνεται αναγκαίο θα εξαιρείται η εν λόγο ΜΚΟ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αξιόπιστα θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα.
Επίσης, ο κ. Κουτρουμάνης, διευκρίνισε ότι οι οργανώσεις αυτές δεν θα έχουν απολύτως κανένα κέρδος. Οι οργανώσεις αυτές θα καλύψουν μόνο τα έξοδα, τα οποία αφορούν το πρόγραμμα και μόνο.
Απώτερος σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να ενισχυθεί η απασχόληση και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, αλλά και να ενισχυθεί το πρόγραμμα κατάρτισης προς όφελος των ανέργων και των εργαζομένων και όχι προς όφελος των φορέων που μέχρι τώρα ήταν τρόφιμοι των προγραμμάτων αυτών, συμπλήρωσε ο κ. Κουτρουμάνης.
Μετά και την εξέλιξη αυτή, η Βουλευτής Κορινθίας Κατερίνα Φαρμάκη, δήλωσε:
«Θεωρώ πως με την τοποθέτηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Βουλή των Ελλήνων, αποσαφηνίστηκε πλήρως η διαδικασία και τα κριτήρια του συγκεκριμένου προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας». Αποσαφηνίστηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο, τα συγκεκριμένα προγράμματα θα υλοποιηθούν, με εξασφαλισμένη την αντικειμενικότητα.
Σε καιρούς που η ανεργία καλπάζει και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν σημαντικά προβλήματα από τη μείωση των εισφορών, εμείς πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να εκμεταλλευόμαστε όλα τα εργαλεία των κοινοτικών ταμείων. Το χρέος μας επιτάσσει να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Ας μην ξεχνάμε ότι πάνω από οκτακόσιες χιλιάδες συμπολίτες μας στερούνται ένα από τα βασικά κοινωνικά αγαθά, που είναι η εργασία.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν οικογένειες σήμερα με ένα ή δύο ανέργους και η ανεργία σημαίνει ανέχεια, φτώχεια, απόγνωση, απελπισία, οργή. Το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας θα υλοποιηθεί με διαφάνεια. Ας μην δημιουργούμε λοιπόν προβλήματα και διλήμματα εκεί που δεν υπάρχουν.»

Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Κορινθίας
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ"