Λήγει η προθεσμία
Με την αστυνομική τους ταυτότητα και το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης μπορούν έως και σήμερα να προσέρχονται οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ στην τράπεζα όπου εισπράττουν τη σύνταξή τους προκειμένου να απογραφούν.

Η απογραφή είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εκ νέου έναρξη καταβολής της σύνταξής και η προθεσμία λήγει σήμερα.


Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του συνταξιούχου, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με πρόσφατη εξουσιοδότηση-θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, να μεταβεί, με τα ίδια δικαιολογητικά, στο υποκατάστημα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του δικαιούχου και όχι στην τράπεζα, από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή του.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Έως σήμερα η απογραφή των συνταξιούχων"