Η Ανοιχτή Συνέλευση πλατείας «Περιβολάκια» Κορίνθου απαιτεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου ως θεσμικό φορέα και ενεργό τμήμα του κοινωνικού συνόλου να καταθέσει για λογαριασμό των πολιτών του Νομού Κορινθίας αμισθί ομαδική προσφυγή κατά των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δ.Ο.Υ. ζητώντας από τα αρμόδια δικαστήρια να ακυρώσουν τις παράνομες και αντισυνταγματικές αυτές πράξεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Επειδή με την επιβολή των νέων τελών, φόρων ή εισφορών :

· καταστρατηγείται η αρχή της φορολογικής ισότητας (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος)

· παραβιάζεται η αρχή της απαγόρευσης της διπλής φορολόγησης

· προσβάλλεται ο πυρήνας του ατομικού δικαιώματος στην ιδιοκτησία (άρθρο 17 του Συντάγματος)

·δημιουργούνται αμάχητα τεκμήρια που αντιβαίνουν στη θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, δηλαδή στο δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας

· δημεύουν την περιουσία μας

· μας οδηγούν στην απόλυτη εξαθλίωση και δη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων προσβάλλοντας βάναυσα το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα στη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος)

ΔΕΝ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων, γιατί πολύ απλά ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ.

Όσον αφορά δε στο έκτακτο ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας, το οποίο θα εισπραχθεί μέσω της Δ.Ε.Η., ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες οδηγίες για την αποφυγή πληρωμής του.

1) Αν στο φάκελο που θα μας αποσταλεί από τη Δ.Ε.Η. η έκτακτη εισφορά αναγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο, τότε ο πολίτης μπορεί να πληρώσει μόνο το λογαριασμό του ηλεκτρικού για να μην του κοπεί το ρεύμα και να μην πληρώσει την εξόχως αντισυνταγματική και παρανόμως επιβληθείσα έκτακτη εισφορά. Το μόνο που μπορεί να κάνει τότε το Δημόσιο

είναι αφενός να μην χορηγεί φορολογική ενημερότητα στον πολίτη και αφετέρου να βάλει την αρμόδια ΔΟΥ να βγάλει το σπίτι του συγκεκριμένου πολίτη στον πλειστηριασμό, αν έχει φυσικά τα κότσια. Εξάλλου στην περίπτωση αυτή, οι προσφυγές που θα ασκήσουν οι πολίτες εναντίον των πράξεων των αρμόδιων ΔΟΥ για αντισυνταγματικότητα της έκτακτης εισφοράς, θα ματαιώσει στην πράξη την είσπραξη.

2) Αν όμως η κυβέρνηση ενσωματώσει στο ίδιο δελτίο πληρωμής της Δ.Ε.Η. τόσο το ποσό εξόφλησης του ηλεκτρικού ρεύματος όσο και αυτό που αφορά στην έκτακτη εισφορά και εφόσον η ΔΕΗ υποχρεούται να εισπράττει όλο το ποσό (και μάλιστα αυτό θα συμβεί και για πρακτικούς λόγους, δεδομένου ότι στα κομπιούτερ της ΔΕΗ θα φέρεται ο καταναλωτής χρεωμένος και με την ενσωματωμένη εισφορά σε ενιαίο ποσό, οπότε δεν θα μπορεί ο αρμόδιος υπάλληλος να κάνει διάκριση), τότε ο πολίτης έχει το δικαίωμα να πάει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) και να παρακαταθέσει τα χρήματα που αφορούν στο λογαριασμό της ΔΕΗ και μόνον, κοινοποιώντας στη ΔΕΗ με δικαστικό επιμελητή τη συμβολαιογραφική πράξη κατάθεσης του γραμματίου παρακαταθήκης (αν ο άνω τρόπος καταβολής γίνει ομαδικά, ακόμα και από πέντε (5) άτομα, το κόστος για την αμοιβή του συμβολαιογράφου και του δικαστικού επιμελητή ανά άτομο είναι μηδαμινό). Αυτή αποτελεί νόμιμη καταβολή της αντιπαροχής για την γενόμενη από την ΔΕΗ παροχή. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΗ δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να διακόψει την ηλεκτροδότηση, αφού ο καταναλωτής θα της έχει ήδη καταβάλει νομίμως και προσηκόντως τα οφειλόμενα σε αυτήν. Αν παρόλα αυτά, η ΔΕΗ προχωρήσει παράνομα στην διακοπή της ηλεκτροδότησης, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από την ΔΕΗ, για όποια ζημιά υποστεί εξαιτίας της παράνομης διακοπής. Μετά από αυτή τη νόμιμη λύση, την οποία η κυβέρνηση και ο συνταγματολόγος υπουργός της τήν γνωρίζουν και την φοβούνται, μόνο μια επιλογή έχει η κυβέρνηση. Να περιλάβει στο νομοσχέδιο που θα ψηφίσει, διάταξη που να λέει ότι το ρεύμα θα διακόπτεται, θα έχει απλά μετατρέψει την ΔΕΗ σε όργανο αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον των πολιτών, κάτι το οποίο είναι φυσικά παράνομο και καταχρηστικό.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΗΣΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ.

Ανοιχτή Συνέλευση πλατείας «Περιβολάκια» Κορίνθου
www.perivolakia.gr
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Η πλατεία ζητά απο τον δικηγορικό σύλλογο Κορίνθου..!"