Συνέρχεται τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011, στις 9 το πρωί στην Αθήνα (ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, αίθουσα «Olympia») η ΙΔ΄ γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης για την τρέχουσα δημοτική περίοδο (2011-2014).

Τη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ απαρτίζουν 500 σύνεδροι, εκ των οποίων οι 325 είναι οι δήμαρχοι και οι 175 δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν εκλεγεί και εκπροσωπούν τις 13 περιφερειακές ενώσεις δήμων της χώρας.Τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, εκλέγονται είτε κατά συνδυασμούς είτε κατά μεμονωμένες υποψηφιότητες. Κάθε συνδυασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει 45 υποψηφίους (30 δημάρχους και 15 δημοτικούς συμβούλους).

Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, αποτελείται από 31 μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου. Στο σύνολο των μελών 20 είναι δήμαρχοι και 11 δημοτικοί σύμβουλοι. Στους 20 δημάρχους συμπεριλαμβάνεται και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος μετέχει αυτοδικαίως.

Το εποπτικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση με ενιαίο ψηφοδέλτιο αποτελείται από 7 μέλη. Σύμφωνα δε με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αποκλείεται στον ίδιο εκπρόσωπο η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου. Επίσης, αποκλείεται στον ίδιο εκπρόσωπο η ιδιότητα του μέλους της εκτελεστικής επιτροπής και του εποπτικού συμβουλίου.

Η εκλογή προεδρείου του διοικητικού συμβουλίου και μελών εκτελεστικής επιτροπής ΚΕΔΕ γίνεται σε διάστημα δέκα ημερών από τη σύγκλιση της γενικής συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ, Α΄ αντιπρόεδρο, Β΄ αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα.

Στην ίδια συνεδρίαση και μετά την εκλογή του προεδρείου, το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του τα 7 μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "ΚΕΔΕ: Η γενική συνέλευση για την εκλογή Οργάνων"