Νομιμότατη η άδεια στην SOUSAKI LOGISTICS AE

30.9.11 Αναρτήθηκε από diogenis

Πλήρης δικαίωση του Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη και του ΠΕΣΥ Πελοποννήσου για την υπόθεση της αδειοδότησης του έργου της εταιρίας SOUSAKI LOGISTICS AE‏.
Πλήρη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην υπόθεση της αδειοδότησης του έργου της εταιρίας SOUSAKI LOGISTICS AE, διαπιστώνει με επιστολή της η Ειδική Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ Μαργαρίτα Καραβασίλη, μετά από εκτενή διερεύνηση της υπόθεση που παρέπεμψε στο ΥΠΕΚΑ το ΠΕΣΥ Πελοποννήσου με απόφαση που βασίστηκε στην πρόταση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη.


Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης από την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) διαπιστώθηκε ότι "για την έγκριση άδειας εγκατάστασης τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και δόθηκαν σύννομα όλες οι σχετικές άδειες (από ΥΠΕΚΑ και Περιφέρεια)", ενώ κρίθηκε ότι "η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την έκδοση της σχετικής άδειας εγκατάστασης της εν λόγω μονάδας, υπήρξε απολύτως σύννομη καθώς ενήργησε προς εφαρμογή της ήδη εκδοθείσας από το ΥΠΕΚΑ καθ' όλα σύννομης ΑΕΠΟ".
Πέραν των παραπάνω διαπιστώσεων ωστόσο, η πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και η απόφαση του ΠΕΣΥ Πελοποννήσου οδήγησαν την ΕΓΕΠΕ στην διατύπωση προτάσεων και νέων εντολών προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) για την θωράκιση της προστασίας της υγείας των πολιτών της περιοχής στην οποία εξελίσσεται το έργο.
Στο πλαίσιο αυτό απαντώντας στην ευαισθησία του ΠΕΣΥ Πελοποννήσου η ΕΓΕΠΕ επισημαίνει και προτείνει τα ακόλουθα:
Α. Το επιδιωκόμενο από το Δήμο μοντέλο χωροταξικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, είναι αντικείμενο άμεσης και σοβαρής αντιμετώπισης στο πλαίσιο του εκπονούμενου Γ.Π.Σ.
Β. Το όραμα για την αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής θα πρέπει να αποτελέσει ειδικό αντικείμενο του Ρυθμιστικού Σχεδίου, που προτείνεται να εκπονηθεί για την περιοχή, και περιλαμβάνει την περιοχή Κορινθίας από τους Αγ. Θεοδώρους έως το Ξυλόκαστρο.
Γ. Κατά τη σύνταξή των δύο ανωτέρω θεσμικών αναπτυξιακών σχεδίων θα πρέπει να έχουν ρεαλιστικά και αντικειμενικά αξιολογηθεί όλες οι παράμετροι που επιδρούν, με επιστημονικό και ανεπηρέαστο από βραχύβιες σκοπιμότητες τρόπο, καθώς αποκλειστικός σκοπός τους είναι η συμβολή στη στήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης της τοπικής ανάπτυξης και ειδικότερα του περιβαλλοντικού και του κοινωνικού οφέλους σε βάθος χρόνου.
Τέλος, η ΕΓΕΠΕ δίνει εντολή στην ΕΥΕΠ:
1. να εντάξει στο Εθνικό Πρόγραμμα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων για το 2012 τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων που λειτουργούν στην υπόψη περιοχή, με προτεραιότητα, από αρχής του έτους, τις πλέον μεγάλες και εν δυνάμει ρυπογόνες
2. να παρακολουθεί και θα ελέγχει συστηματικά την εταιρεία «SOUSSAKI LOGISTlCS Α.Ε.» τόσο κατά τη διαδικασία κατασκευής της μονάδας, όσο και κατά τη λειτουργία της με σκοπό την πλήρη εφαρμογή της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Νομιμότατη η άδεια στην SOUSAKI LOGISTICS AE"