Νέα προγράμματα για τους νέους εγκρίθηκαν στο Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης.
Το Γραφείο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης θα δώσει τη δυνατότητα σε έξι (6) νέους και νέες να υποβάλουν αιτήσεις, ώστε να συμμετάσχουν σε προγράμματα εθελοντισμού που αφορούν στο περιβάλλον, στον πολιτισμό και στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στην Αγγλία και στην Ουγγαρία, καλύπτοντας το 100% των εξόδων μετακίνησης, φιλοξενίας, επιδόματος διατροφής και άλλων βασικών εξόδων των δικαιούχων.

Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν από την 15η Νοεμβρίου έως την 1η Μαρτίου και θα έχουν διάρκεια από 21 έως 30 ημέρες. Οι δικαιούχοι θα λάβουν ειδική βεβαίωση (Youth Pass) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή τους.
Τα προγράμματα εθελοντισμού οργώνονται από το Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
μέσα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ξεκινούν από την Παρασκευή 07/10/2011 έως 20/10/2011, Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες από 9.30 έως 13.30, στο γραφείο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου.
Στα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν νέοι και νέες από 18 έως 30 ετών. Η προετοιμασία και η συμμετοχή στα προγράμματα είναι εντελώς δωρεάν.
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης αναπτύσσοντας και προωθώντας σύγχρονες και πρωτοπόρες υπηρεσίες Ευρωπαϊκού επιπέδου και σε συνεργασία με το γραφείο Πληροφόρησης Νέων, βρίσκεται κοντά στους νέους υποστηρίζοντας δραστηριότητες εκπαίδευσης και πολιτισμού, αξιοποιώντας παράλληλα Ευρωπαϊκές και Εθνικές χρηματοδοτήσεις, πραγματοποιώντας δράσεις Ανταλλαγών Νέων, Εθελοντισμού για νέους από και προς την Ελλάδα, πρωτοβουλιών για νέους κ.α.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης και η Αναπτυξιακή Επιχείρησή του (ΔΗΚΕΞ), καλούν όλους τους νέους από 16 έως 30 ετών να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται μέσα από το “Γραφείο Πληροφόρησης Νέων” του Δήμου.
Το «Γραφείο Πληροφόρησης Νέων» στεγάζεται στο Κ.Ε.Π. Ξυλοκάστρου, Π. Τσαλδάρη 33. Το γραφείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή και οι ώρες επισκέψεων είναι από 9.30 έως 13.30.
Τηλ. Επικοινωνίας 2743360307, 6934293191.
Το Γραφείο Πληροφόρησης Νέων λειτουργεί και απογεύματα κατόπιν ραντεβού.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Προγράμματα για νέους στην Ευρώπη στον δήμο Ξυλοκάστρου"