Δεν πρέπει να κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ

31.10.09 Αναρτήθηκε από diogenis
http://www.athina984.gr/node/62393
Δύο οδηγίες προς τα κράτη-μέλη να μην προχωρούν στη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος «ευάλωτων» καταναλωτών, με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, όπου αυτή εντοπίζεται, εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρόκειται για κοινή απόφαση των αρμοδίων υπουργών των 27 χωρών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορά τη σταδιακή ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της ΕΕ. Οι οδηγίες αφήνουν τον ορισμό της έννοιας των «ευάλωτων καταναλωτών» στα κράτη-μέλη κάνοντας αναφορά και στην ενεργειακή φτώχεια.

Η ειδική αναφορά στο θέμα των ευάλωτων καταναλωτών θεωρείται σκόπιμη, όχι μόνον διότι τα ενεργειακά αυτά αγαθά είναι πολύτιμα για τη ζωή των ανθρώπων, αλλά κυρίως για το γεγονός, ότι οι δύο κοινοτικές οδηγίες ενέχουν έντονη κοινωνική διάσταση θέτοντας, γενικά τους πολίτες - καταναλωτές στις βασικές ρυθμίσεις που προβλέπουν και τις οποίες τα κράτη μέλη θα πρέπει να μετουσιώσουν σε συγκεκριμένα μέτρα με την εφαρμογή αυτών των οδηγιών το αργότερο έως τις 3 Μαρτίου 2011.

Συγκεκριμένα, η οδηγία 2009/72 για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρεται στο θέμα αυτό στο αρθο 3 ως εξής (παρόμοιες αναφορές και προβλέψεις υπάρχουν και στην οδηγία 2009/73 που αφορά την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου)

«Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και ειδικότερα, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό κάθε κράτος μέλος ορίζει την έννοια των "ευάλωτων καταναλωτών», όπου μπορεί να γίνεται μνεία στην ενεργειακή φτώχεια καθώς και, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές τηρούνται και ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας των τελικών πελατών σε απομακρυσμένες περιοχές».
Σε άλλο σημείο του ίδιου άρθρου η οδηγία αναφέρει ότι: «τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, όπως Εθνικά Σχέδια Ενεργειακής Δράσης ευεργετήματα σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, για την εξασφάλιση του απαραίτητου ενεργειακού εφοδιασμού σε ευάλωτους πελάτες, η την υποστήριξη των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η ενεργειακή φτώχεια, όπου εντοπίζεται, μεταξύ άλλων και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της φτώχειας».
Τέτοια μέτρα, επισημαίνεται δεν εμποδίζουν το ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς η τη λειτουργία της αγοράς και πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η σχετική γνωστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του γενικού συστήματος ασφάλισης
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΑΒΙΔΗΣ....
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Δεν πρέπει να κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ"