Με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27 Ιουνίου, εγκρίθηκε το ψήφισμα για στήριξη του Συλλόγου Πολυτέκνων της Αρκαδίας, καθώς και η εισήγηση για διεύρυνση του όρου, δηλώνοντας της συμπαράσταση του ΠΣ και προς τις τρίτεκνες οικογένειες.

O Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης σημείωσε ότι το πρόβλημα δημογραφικής πολιτικής είναι σημαντικό, ενώ η έλλειψη ευαίσθητων πολιτών είναι πολιτική ευθύνη. Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου υψώνει τη φωνή της, αν και δεν έχει αρμοδιότητα να αγγίξει αυτά τα ζητήματα, με σκοπό να κινητοποιήσει τους πολίτες και να συμπαρασταθεί στις πολύτεκνες οικογένειες.

Σύμφωνα με το ψήφισμα το οποίο εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κα Νικολάκου «χρέος κάθε πολιτικού φορέα είναι η στήριξη του βασικού αυτού θεσμού της ελληνικής κοινωνίας και για το λόγο αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου δηλώνει απερίφραστα τη συμπαράστασή του στο Σύλλογο Πολυτέκνων Γονέων Αρκαδίας και κατ’ επέκταση σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες της Ελλάδας».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο με υπεύθυνη στάση συνηγορεί υπέρ του σεβασμού των οικογενειακών επιδομάτων των πολύτεκνων οικογενειών και ζητεί τη διευκόλυνση της διαδικασίας μετεγγραφής των φοιτητών που ανήκουν σε αυτές τις οικογένειες.

Ύστερα από πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Πουλά στο ψήφισμα αυτό συμπεριλήφθηκε η στήριξη και προς τις τρίτεκνες οικογένειες.
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Ομόφωνη έγκριση από το ΠΣ του ψηφίσματος για τους πολύτεκνους, συμπεριλαμβανομένων και των τρίτεκνων"