Στα πλαίσια των ενημερωτικών συναντήσεων, αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Σωτήρη Λαμπρόπουλο Γεωπόνο, τον Γεν. Γραμματέα Αθανάσιο Γκίκα Δασολόγο, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό και τον Αντιδήμαρχο Διοικητικού Κ. Χρήστο Χασικίδη. Στην συνάντηση παρόν ήταν και το μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και της κίνησης των ποδηλατών Κορίνθου κ. Σταύρος Ζαννόπουλος, Γεωπόνος.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέματα ανάμεσα στα οποία και:
1. Ενημέρωση σχετικά με τον θεσμικό ρόλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
2. Προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την σύνταξη του Οργανισμού Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και την πρόβλεψη για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των Γεωτεχνικών από τον Δήμο. Συγκεκριμένα προτάθηκε η πρόβλεψη σύστασης Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης και Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου στελεχωμένες με Γεωτεχνικούς καθώς και η συμμετοχή Γεωτεχνικών σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Από την πλευρά του Δήμου δόθηκαν διαβεβαιώσεις για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των Γεωτεχνικών και για την πρόβλεψη αυξημένων οργανικών θέσεων στο νέο οργανόγραμμα του Δήμου
3. Έγινε ενημέρωση προς τον Δήμαρχο σχετικά με την πρόταση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για το θέμα της αξιοποίησης των παλαιών γραμμών του Ο.Σ.Ε. προκειμένου να δημιουργηθεί ένας διαδημοτικός χώρος περιπάτου, πρασίνου και ποδηλατοδρόμων. Για τον λόγο αυτό προτάθηκε συνεργασία των φορέων προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή, τονίστηκε δε ότι η επιστημονική στήριξη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι δεδομένη

Ο Δήμαρχος ανταποκρίθηκε θετικά σε όλες τις προτάσεις και δόθηκαν διαβεβαιώσεις για περαιτέρω συνεργασία Δήμου – ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τα προσεχή χρόνια.
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Συνάντηση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Πελοποννήσου με τον Δήμαρχο Κορινθίων"