Με την απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύτηκε, παρατείνεται μέχρι 30-11-2011 η διάρκεια ισχύος των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων, που έληξαν ή λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Εντός της ως άνω προθεσμίας οι ενδιαφερόμενοι δύνανται και οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την ανανέωση των ως άνω αδειών, στα Τμήματα Ασφαλείας ή όπου δεν υπάρχουν στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους.-
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Παράταση στις άδειες κυνηγετικών όπλων"