Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης έδωσε στη δημοσιότητα τις μονάδες που συγκεντρώνουν πάνω από 180 μόρια στα κριτήρια δυσκολίας τους (απόσταση από μεθόριο, απόσταση από την πρωτεύουσα νομού, πληθυσμό έδρας, συνθήκες διαβίωσης, δυνατότητες μετακίνησης, κλιματολογικές συνθήκες), οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους υπηρετούντες σε αυτές, αρχής γενομένης με τη 2011 Α ΕΣΣΟ, να θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης στον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με τη συμπλήρωση εξάμηνης υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.

Οι μονάδες αυτές είναι οι εξής:

2/482 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 187
ΟΥΛΕΑ/ΑΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 187
617 Μ/Κ ΤΟ (ΠΡΟΚ) ΠΛΑΤΗ 185
618 Μ/Κ ΤΠ ΠΛΑΤΗ 185
35 ΛΔΒ ΠΛΑΤΗ 185
805 ΛΕΜ ΤΒ ΠΛΑΤΗ 185
35 ΛΥΓ ΠΛΑΤΗ 185
221 ΕΜΑ ΠΛΑΤΗ 185
117 Α/Κ ΜΜΠ ΡΙΖΙΑ 182
508 Μ/Κ ΤΠ ΡΙΖΙΑ 182
3 ΛΜΧ ΒΑΛΤΟΣ 182
3 ΛΑΤ ΚΑΒΥΛΗ 181
3 ΛΔΒ ΚΑΒΥΛΗ 181
502 Μ/Κ ΤΠ ΚΑΒΥΛΗ 181
503 ΤΠ (ΠΡΟΚ) ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ 181
105 Α/Κ ΜΜΠ ΚΑΒΥΛΗ 181
3 ΤΥΠ ΚΑΒΥΛΗ 181
514 ΤΠ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ 180
50 ΕΜΑ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ 180
88 ΕΜΑ ΡΩΜΑΝΟΣ 180
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Οι παραμεθόριες μονάδες που δίνουν δικαίωμα μετάθεσης στον τόπο καταγωγής μετά τους 6 μήνες"