Ενα πρόβλημα πού ερχεται από παλιά, αντιμετωπίζεται μέ μιά εξίσου παλαιά λογική:Εισπράττουμε από τήν έμμεση-αντισυνταγματική- νομιμοποίηση καί ανοίγουμε έναν νέο κύκλο αυθαιρεσίας.
Η λογική "΄ο,τι έγινε ό,τι έγινε" είναι τετριμμένη, αναποτελεσματική καί παντελώς αναξιόπιστη, πλήττει σοβαρά τό σύστημα αξιών τής χώρας.
Η οπτική τού κ. Παπακωνσταντίνου μάς συνδέει απευθείας μέ τή λογική τού κ. Σουφλιά καί τών προκατόχων του. Καί μετά τήν είσπραξη τών τελών, θά εξακολουθούν νά υπάρχουν τά εκαντοντάδες χιλιάδες αυθαίρετα νά διασπούν τήν ενότητα τού φυσικού καί αγροτικού χώρου καί νά αποτελούν αγκάθι γιά κάθε χωροταξικό καί αναπτυξιακό προγραμματισμό, υπονομεύοντας τήν τόσο χρήσιμη καί τόσο συχνά επικαλούμενη καί από τόν υπουργό, αρχή τής "αξιοπιστίας" καί τής "Πράσινης ανάπτυξης". Ξανά θά επιβραβεύουν τήν αυθαιρεσία, αφού τό νά χτίζεις αυθαίρετα, θά συνεχίσει νά συμφέρει!
Θεωρούμε ότι, στον αντίποδα τής "φτηνής ανάπτυξης", υπάρχει μιά πράσινη λογική στήν αντιμετώπιση τής σύγχρονης οικιστικής πραγματικότητας, μέσα καί γύρω από τίς πόλεις, αλλά καί στή φύση καί τό γεωργικό χώρο. Συνολικό, ενιαίο σχέδιο γιά τή διαχείριση όλων τών "αυθαιρεσιών", μέσα από μιά σύγχρονη αναπτυξιακή λογική, μέ σχέδιο, κανόνες καί ανάλογους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δυστυχώς οι εξαγγελίες τού ΥΠΕΚΑ δέν επαγγέλλονται ούτε κάν τή φθηνή ανάπτυξη, αφού τό κλειδί γιά τήν πολιτική έναντι τών αυθαιρέτων, είναι μόνο η διαδικασία τής είσπραξης χρημάτων.
Η ΔΗΜΑΡ υποστηρίζει τήν άμεση επιβολή τών προστίμων, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία μέ μεγάλη προσαύξηση γιά τά σκανδαλώδη αυθαίρετα σέ δάση, αιγιαλό καί κοινόχρηστους χώρους.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Σχετικά μέ τό θέμα τών αυθαιρέτων καί τίς προτεινόμενες ρυθμίσεις από τόν αρμόδιο υπουργό"