Το Κέντρο Νέων Κορινθίας στο πλαίσιο της συνεργασίας του με εκπαιδευτικές δομές, φιλοξένησε στο διάστημα 1.4. - 31.5.2011, δυο φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Κορίνθου, για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.

Η άσκηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ”, Κατηγορία Πράξεων 2.4.2.α, “Πρακτική άσκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης”, επιχειρησιακό πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 2 μηνών, είχε τους εξής σκοπούς:
προσανατολισμό των φοιτητών στην Αγορά Εργασίας και στις μελλοντικές επαγγελματικές τους στοχεύσεις,
εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη, σύνδεση του τμήματος με φορείς που δραστηριοποιούνται σε συναφή γνωστικά πεδία.
Οι φοιτητές Δήμητρα Γκούσκου και Νίκος Στράτας, καταρτίστηκαν και απασχολήθηκαν στα παρακάτω πεδία:
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας για Νέους “ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ” & Leonardo da Vinci
Επαφές με σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (ενημέρωση για τις δράσεις του Κέντρου Νέων Κορινθίας)
Στήριξη της εαρινής συνάντησης Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Νέων του Συμβουλίου της Ευρώπης ENYC http://www.eycn.org/ (08-11.04.2011 στην Κορινθία)
Πληροφόρηση νέων – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης EURODESK.
Τόσο το Κέντρο Νέων όσο και οι δυο φοιτητές, αποκόμισαν πολλές χρήσιμες εμπειρίες από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος και το αξιολογούν πολύ θετικά.
Το Κέντρο Νέων Κορινθίας είναι ανοικτό στη συνέχιση του προγράμματος και στην υποδοχή περισσότερων φοιτητών.
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"