Πόρισμα για βαρέα και ανθυγιεινά

6.7.11 Αναρτήθηκε από diogenis
Παραδόθηκε στον υπουργό Εργασίας το πόρισμα της Διαρκούς Επιτροπής Κρίσεως βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για την υπαγωγή εργασιών ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά του ΙΚΑ ή άλλων ταμείων.

Μετά από πρόταση του υπουργού οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου και των ασφαλιστικών ταμείων και μέχρι τις 20 Ιουλίου θα καταλήξουν σε προτάσεις.

Η Επιτροπή κατέληξε να προτείνει την παραμονή των ήδη υπαρχόντων εργασιών και ειδικοτήτων στο καθεστώς των ΒΑΕ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την επικαιροποίηση της λίστας με αφαίρεση εργασιών ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας που δεν υφίστανται πλέον.

Το ίδιο ισχύει και για φωτογραφικές διατάξεις που αφορούσαν επιχειρήσεις που δεν υφίστανται πλέον.

Ταυτόχρονα η Επιτροπή προτείνει την ένταξη σε καθεστώς ΒΑΕ επιστημόνων και τεχνικών (κυρίως μηχανικών) που εργάζονται σε χώρους βαρειάς και ανθυγιεινής εργασίας όπως και την ένταξη στα ΒΑΕ των εργαζομένων σε τμήματα ποιοτικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας ή έρευνας και ανάπτυξης στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης την ανάγκη ανάπτυξης δομών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.


Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Πόρισμα για βαρέα και ανθυγιεινά"