Νέος ενιαίος αγροτικός οργανισμός

5.8.11 Αναρτήθηκε από diogenis

Τον δρόμο της συγχώνευσης παίρνει το Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οργανισμούς ΔΗΜΗΤΡΑ, Ο.ΠΕ.ΓΕ.Π-AGROCERT και ΕΛΟΓΑΚ. Δεν αποκλείεται υπαγωγή υπαλλήλων σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα στόχο έχει την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου, τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Στη φωτογραφία ο υπουργός Αγρο

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα στόχο έχει την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου, τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Στη φωτογραφία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδης

Στη σύσταση ενός ενιαίου αγροτικού οργανισμού που θα προκύψει από τη συγχώνευση τεσσάρων βασικών εποπτευόμενων φορέων προχωρεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τον δρόμο της συγχώνευσης παίρνει το Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οργανισμούς ΔΗΜΗΤΡΑ, Ο.ΠΕ.ΓΕ.Π- AGROCERT και ΕΛΟΓΑΚ και σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκανδαλίδη, απώτερος σκοπός είναι η υποστήριξη του αγροτικού κόσμου, ο εκσυγχρονισμός στον αγροτικό τομέα και η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.

Από τη συγχώνευση θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση πόρων -όπως ανέφερε ο κ. Σκανδαλίδης-, ωστόσο παρά το γεγονός ότι δεν δημιουργείται πλεονάζον προσωπικό, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της υπαγωγής υπαλλήλων σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

Με τη συνένωση των φορέων αυτών και τη δημιουργία του νέου ενιαίου οργανισμού που θα φέρει την ονομασία "Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα", η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προσδοκά οφέλη αναφορικά με την οριζόντια και κάθετη διασύνδεση στρατηγικών τομέων της αγροτικής πολιτικής της χώρας, ενιαία διαχείριση, σύμπραξη των φορέων της περιφέρειας και οικονομίες κλίμακας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου φορέα θα καταρτίσει σχέδιο για τη γεωργία συνολικά στη χώρα, ενώ η θητεία του θα είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα ορισθεί στον ενιαίο οργανισμό θα είναι υποχρεωμένο αμέσως μετά τον ορισμό του να καταθέσει στρατηγικό σχέδιο για τη διαμόρφωση και υλοποίηση αγροτικής πολιτικής της χώρας στους τομείς αυτούς, το οποίο θα συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και θα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Γεωργίας, Παιδείας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, όπως και ο προγραμματισμός.

Οι οικονομίες κλίμακας που προκύπτουν από τη συγχώνευση των 4 οργανισμών, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι μεταξύ άλλων:

  • Ενοποίηση των διοικητικών και οικονομικών δομών υποστήριξης.
  • Αποτελεσματικότερη οργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών του Οργανισμού.
  • Μείωση των οργάνων διοίκησης.
  • Μείωση των προβλεπομένων οργανικών θέσεων του προσωπικού.
  • Ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού στις διοικητικές δομές του οργανισμού αναλόγως προς τις ανάγκες του τελευταίου, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού.
  • Ορθολογικότερη κατανομή και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Νέος ενιαίος αγροτικός οργανισμός"