Συγχωνεύονται οι ΔΟΥ, μεταφέρονται αρμοδιότητες στα ΚΕΠ


Εγκρίθηκε απο τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο το πενταετές στρατηγικό σχέδιο για τη φορολογική διοικηση


Μεταξύ άλλων, το Σχέδιο προβλέπει ενεργοποίηση των διατάξεων προσωρινής κράτησης για μεγάλους φοροφυγάδες, συστηματική δημοσιοποίηση των ονομάτων μεγάλων παραβατών, εντοπισμός μέσω αεροφωτογραφιών φορολογούμενων με αδήλωτες πισίνες και συγχώνευση ή κατάργηση τουλάχιστον 180 εφοριών με τη μεταφορά σημαντικού μέρους του προσωπικού τους στις μεγάλες ΔΟΥ. Στα ΚΕΠ θα μεταφερθεί επίσης, από τις εφορίες, ένα μεγάλο μέρος των τυποποιημένων συναλλαγών με τους φορολογούμενους.

Προβλέπονται ακόμη η φορολόγηση αναδρομικά καταθέσεων του εξωτερικού που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα των κατόχων τους, σταδιακή προσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων με τις αγοραίες τιμές τους, προσέγγιση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης με παράλληλη επιδότηση του κόστους για τους καταναλωτές.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, μαζί με το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά της φοροδιαφυγής που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο και το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση τον προσεχή Σεπτέμβριο συγκροτείται, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση φορολογικής μεταρρύθμισης που αλλάζειεκ βάθρων το τοπίο των σχέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων με την φορολογική αρχή και εξασφαλίζει ένα δίκαιο, αποτελεσματικό και αναπτυξιακό φορολογικό πλαίσιο.

Αναλυετικότερα, το Σχέδιο προβλέπει την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

ΣΤΟΧΟΣ 1: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με αφετηρία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-13

Επιδίωξη 1.1: Eπιτυχής ολοκλήρωση εντός του 2012 των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο της Έκτακτης Δομής για τη καταπολέμηση της γενικευμένης φοροδιαφυγής

Δράσεις:

* Εφαρμογή του εντατικού προγράμματος είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγάλους οφειλέτες, μέσω καινοτόμων μεθόδων στόχευσης και αναγκαστικής είσπραξης.

* Επιτάχυνση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που εισήγαγε η πρόσφατη φορολογική νομοθεσία.

* Εξασφάλιση καλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης και αποτελεσματικότερων ελέγχων επί των 1000 μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

* Αντιμετώπιση φοροδιαφυγής Φυσικών Προσώπων Μεγάλης Οικονομικής Επιφάνειας και Ελεύθερων Επαγγελματιών Υψηλού Εισοδήματος μέσω ενεργειών επιβολής συμμόρφωσης βάσει ανάλυσης κινδύνου και παραδειγματικής τιμωρίας σημαντικών παραβατών.

* Υιοθέτηση κεντρικά διευθυνόμενου συστήματος ως προς τους ελέγχους και τις ενέργειες επιβολής συμμόρφωσης στους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.

Επιδίωξη 1.2: Πλήρης ενεργοποίηση διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου και διεξαγωγής στοχευμένων ελέγχων
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Πενταετές σχέδιο δράσης απο Βενιζέλο για τη φορολογική διοικηση"