Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27-08-2011 Γ.Σ των κατοίκων του Κόρφου, με κύριο θέμα της συζήτησης «να μη χωροθετηθούν οι περιοχές από το Κατακάλι έως την Επίδαυρο ως χώροι εγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργειών», όπως προβλέπεται από το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις υδατοκαλλιέργειες. Η Κίνηση Πολιτών εκπροσωπήθηκε από τη Μαρία Θελερίτη η οποία στον χαιρετισμό- τοποθέτησή της ανέφερε τα εξής:
Το ειδικό χωροταξικό για τις υδατοκαλλιέργειες-προσανατολισμένες σήμερα κατά 85% στις εξαγωγές- επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας, σε μια δύσκολη πράγματι οικονομικά περίοδο. Όμως, διέπεται από αδιαφορία για την προστασία του περιβάλλοντος, περιφρονεί την ήπια τουριστική ανάπτυξη στα παράλια της Σολυγείας και Επιδαύρου, που ιδιαιτέρως εδώ και πολλά χρόνια αναπτύσσει τον πολιτιστικό τουρισμό. Η επιχειρούμενη μεγιστοποίηση των ήδη υπαρχουσών μονάδων νομιμοποιεί τις υφιστάμενες αυθαιρεσίες και υποβαθμίζει το θαλάσσιο περιβάλλον. Επίσης, η μεγιστοποίηση της υδατοκαλλιέργειας υποβαθμίζει την αλιεία. Όσον αφορά την απασχόληση, δυστυχώς, αντί να δημιουργούνται θέσεις νόμιμης εργασίας, επικρατούν συνθήκες εξαθλίωσης των παράνομα εργαζομένων σκλάβων.
Ως εκ τούτου η Κίνηση Πολιτών θεωρεί απαραίτητο η συμμαχία που ήδη έχει εκδηλωθεί μεταξύ του Δήμου Κορινθίων, του Δήμου Επιδαύρου των Τοπικών Συμβουλίων και των κατοίκων να ενταθεί. Η αντίσταση να ενισχυθεί με δημοσιότητα και σκόπιμο θα ήταν να κληθούν και άνθρωποι του πολιτισμού είτε με υπογραφές, είτε με τη συμμετοχή τους σε εκδήλωση που μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Επίδαυρο. Εμείς ως Κίνηση Πολιτών στηρίζουμε τις επιτροπές αγώνα και θα σταθούμε πλάι σας έως ότου η Πολιτεία σας εισακούσει και σας δικαιώσει.

Το γραφείο Τύπου της Κίνησης Πολιτών Δήμου Κορινθίων

Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "H Kίνηση Πολιτών για τα ιχθυοτροφεία στο Σοφικό"