Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευβοίας, κ. Σίμος Κεδίκογλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Σχετικά με την υπόθεση των δορυφορικών προγραμμάτων και τις ερωτήσεις, που έχω ήδη καταθέσει στη Βουλή, η Κυβέρνηση επιμένει να σιωπά. Επιχειρεί, μάλιστα, να υποκαταστήσει τις πολιτικές απαντήσεις, που οφείλει ενώπιον της Βουλής, με εμφάνιση υπαλλήλων της ΕΡΤ στις τηλεοπτικές εκπομπές της ΝΕΤ και δήθεν απαντήσεις στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, που είναι καταφανώς ψευδείς και προκαλούν ακόμη περισσότερα ερωτήματα. Η συμπεριφορά αυτή καταδεικνύει, αφ ενός τον πανικό της κυβέρνησης και αφ ετέρου την οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης πολιτικών ευθυνών, καθώς και ενδεχομένων ποινικών αδικημάτων.

Ζητώ, εδώ και τρεις μήνες, έγγραφα και απαντήσεις στη Βουλή, όχι μόνον για το τι ακριβώς έγινε, αλλά και για το τι ακριβώς γνωρίζει ο Πρωθυπουργός και πότε ενημερώθηκε.

Για το θέμα αυτό, κατέθεσα σήμερα νέα Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Επικρατείας και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων στην Βουλή.

Κατέθεσα, επίσης, έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφισβητήσεως τα απίστευτα ψεύδη με τα οποία επιχειρείται να συγκαλυφθεί η υπόθεση».

Α) Επισυνάπτεται: η ερώτηση προς τον Υπουργό Επικρατείας.

Β) Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα ψεύδη της ΕΡΤ

Α) Επίκαιρη Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων, στη Βουλή, του Βουλευτή Σίμου Κεδίκογλου, προς τον Υπουργό Επικρατείας.

Η νέα ανακοίνωση της ΕΡΤ και οι επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις υπηρεσιακών παραγόντων στις εκπομπές της δεν μπορούν σε οποιαδήποτε περίπτωση να υποκαταστήσουν τις απαντήσεις- και τά έγγραφα- που ήδη οφείλει ο Υπουργός να καταθέσει στην Βουλή.

Καταθέτω σήμερα μόνο ένα πολύ μικρό μέρος από τα έγγραφα τα οποία έχω στην διάθεση μου και αποστέλλω μαζί με υπόμνημα-μηνυτήρια αναφορά στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υπεύθυνο για οικονομικά εγκλήματα, κ. Νίκο Παντελή.

1. Απόσπασμα της από 1.4.2007 (έγγραφο 1) σύμβασης της ΕΡΤ με την France Telecom GlobeCast, η οποία προέκυψε απο Διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, από όπου αποδεικνύεται περίτρανα ότι η μία απο τις δύο συμβάσεις που είχε υπογράψει η ΕΡΤ ήταν απευθείας με την France Telecom GlobeCast και ο εκπρόσωπος της Comart την υπέγραψε με ειδική εξουσιοδότηση η οποία προσαρτήθηκε ως παράρτημα στην σύμβαση.

2. Απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ με αριθμό 961/13.6.2010 απ’ όπου προκύπτει ότι η σύμβαση με την France Telecom GlobeCast ανανεώθηκε για τρία χρόνια, μέχρι 31.3.2013 (έγγραφο 2), ζητήθηκε εγγράφως ανανεωμένο πιστοποιητικό αντιπροσώπευσης το οποίο και προσκομίστηκε (έγγραφο 3 με ημερομηνία 22.8.2010, απ΄ όπου αποδεικνύεται πως η σύμβαση δεν έληξε νομίμως τον Αύγουστο 2010 αφού είχε ήδη παραταθεί μέχρι το 2013 και πως η αντιπροσώπευση της France Telecom GlobeCast σ΄ εκείνο το χρονικό σημείο εξακολουθούσε να ισχύει πέραν οιασδήποτε αμφιβολίας).

3. Καταθέτω επιστολή της ΕΡΤ προς την Comart Telecom (26150/5.9.2007 έγγραφο 4) όπου ρητώς αναφέρεται η ανάθεση σ΄ αυτήν βάσει σύμβασης της ανέξοδης για την ΕΡΤ μεταφοράς και διανομής έως πέντε τηλεοπτικών καναλιών και δέκα ραδιοφωνικών προγραμμάτων!

4. Καταθέτω επιστολή της Comart Telecom από όπου προκύπτει ότι οι συζητήσεις για την ανανέωση της σύμβασης της με την ΕΡΤ είχαν ως πρώτο θέμα την συνδρομή της ΕΡΤ στην καταπολέμηση της πειρατείας από την εταιρεία UBI στην Αυστραλία, όπως διατυπώθηκε στην από 25.8.2010 επιστολή της Comart Telecom (έγγραφο 5).

Κατά της UBI είχαν προσφύγει από κοινού η ΕΡΤ με την Comart Telecom με αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης 139096/19.6.2007 με αίτημα να παύσει την πειρατεία του σήματος της ΕΡΤ, από την οποία η ζημία τότε υπολογιζόταν σε τουλάχιστον 2.600.000 ΕΥΡΩ, εκδόθηκε δε υπέρ της ΕΡΤ και της COMART προσωρινή διαταγή με αυτό το περιεχόμενο (έγγραφο 6), στην οποία απάντησε ο εκπρόσωπος της UBI ότι «εγώ δεν συμμορφώνομαι με αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων» ! (έγγραφο 7). Και με αυτόν συνεργάζεται η ΕΡΤ, καθώς η UBI είναι ΣΗΜΕΡΑ ο διανομέας της ΕΡΤ στην Αυστραλία στους δορυφόρους Intelsat 8 και Optus D2 όπως προκύπτει από την σχετική ανακοίνωση της ΕΡΤ (έγγραφο όπου αναφέρεται η συχνότητα εκπομπής της UBI αλλά και από εκτυπώσεις, από αναλυτικές καταγραφές εκπεμπόμενων καναλιών και παρόχων εκπομπής στους εν λόγω δορυφόρους (έγγραφα 9 και 10).

5. Καταθέτω έγγραφα που καταδεικνύουν τις αντιφάσεις της ΕΡΤ για την “διαγωνιστική διαδικασία” του Αυγούστου 2010 όπου την μια φορά την ονομάζει «ανάθεση με διαδικασία διαπραγματεύσεων» ( 971/25.8.2010, έγγραφο 11) και την άλλη «πρόσκληση ενδιαφέροντος» (ανακοίνωση ΕΡΤ 13.7.2011, έγγραφο 12).

6. Καταθέτω ηλεκτρονική αλληλογραφία (έγγραφο 13) από όπου αποδεικνύεται ότι η Georgia Dumas εγνώριζε το αποτέλεσμα της «διαγωνιστικής διαδικασίας» από τις αρχές Αυγούστου 2010, όταν η ΕΡΤ έστελνε αναγγελία στην Comart Telecom για ανανέωση της σύμβασης για ένα χρόνο, και 20 μέρες πριν διεξαχθεί αυτή η «διαγωνιστική διαδικασία».

7. Καταθέτω την από 1.9.2010 επιστολή της Multichoice Νοτίου Αφρικής που απευθύνεται πρώτα στην Georgia Dumas και… κοινοποιείται στην PCCW και την ΕΡΤ (έγγραφο 14).

Καταθέτω επίσης εκτύπωση από τον διαδικτυακό τόπο της Georgia Dumas από όπου προκύπτει ότι διανέμει την ΕΡΤ στην Βόρειο Αμερική (από το Greek Media Group) (έγγραφο 15).

8. Καταθέτω επίσης τα πιστοποιητικά ίδρυσης των δύο εταιρειών ΤΙΤΑΝ, συμφερόντων Dumas. (έγγραφα 16 και 17)

Ως γνωστόν, υπάρχει ήδη ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από την Δικαιοσύνη, η οποία θα καθορίσει με την τελεσίδικη απόφαση της- και μόνο με αυτή- την νομιμότητα ή όχι των ενεργειών της Διοίκησης της ΕΡΤ και των Πολιτικών Προϊσταμένων της. Η τρέχουσα προσπάθεια συγκάλυψης ενδεχομένων ποινικών αδικημάτων και αδιαφανών διαδικασιών, για τα οποία προσφεύγω στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προφανώς δίνει μια επιπρόσθετη διάσταση στην πρόθεση ή όχι τέλεσης εκνόμων ενεργειών, και την συνέργεια των υπευθύνων στην προσπάθεια συγκάλυψης. Η Διοίκηση της ΕΡΤ και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι για άλλη μια φορά προσπαθούν να προκαταλάβουν δια μιας αποτυχημένης προσπάθειας παραπλάνησης και εκφοβισμού τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Η μεθοδευμένη συρρίκνωση της ΕΡΤ προς χάριν τρίτων, με το κλείσιμο της ΕΤ1 που θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην καταπάτηση των πανελλαδικών συχνοτήτων του αρτιότερου δικτύου εκπομπής στη χώρα και από ελληνικά συμφέροντα αλλά και από γειτονικές χώρες.

Η άρνηση της Κυβέρνησης να χρησιμοποιηθεί επιτέλους το ανταποδοτικό τέλος ώστε, αντί να αναγγέλλονται επενδύσεις 40 εκατομμυρίων σε εξοπλισμούς που δεν χρειάζεται η ΕΡΤ, να αξιοποιήσει η ΕΡΤ το ανθρώπινο δυναμικό της και τον εξοπλισμό της ώστε να παράξει πρωτογενές πρόγραμμα για την ανέξοδη προβολή της χώρας σε δεκάδες εκατομμύρια σπίτια στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες χώρες μέσω των τεσσάρων επιπλέον τηλεοπτικών καναλιών.

Είναι προφανής η τεράστια ζημιά στο Δημόσιο Ταμείο- το οποίο θα κληθεί να πληρώσει πολλά εκατομμύρια ευρώ για να διανείμει επιπρόσθετα τηλεοπτικά κανάλια, δυνατότητα η οποία της παρεχόταν στην ΕΡΤ ανέξοδα- αλλά και η ανυπολόγιστη ζημιά στην Ελληνική Οικονομία η οποία διψάει για προβολή των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Η έστω και ως ενδεχόμενο αποδοχή προϊόντων εγκλήματος (χρήματα από πειρατεία) εις βάρος της ΕΡΤ από την ίδια την ΕΡΤ και οι πράξεις ή/και παραλείψεις που οδηγούν στην νομιμοποίηση του βρώμικου χρήματος από την πειρατεία εις βάρος της ΕΡΤ, πέραν από συνιστούν αυτόνομα ποινικά αδικήματα, προκαλούν τεράστια ζημιά και στην διεθνή εικόνα της χώρας.

Καλείται ο Υπουργός να καταθέσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την συγκεκριμένη υπόθεση, να διασφαλίσει όλην την ηλεκτρονική και άλλη αλληλογραφία καθώς και τα έγγραφα που τηρούνται στην ΕΡΤ για την υπόθεση της δορυφορικής μεταφοράς , αφού οι αρμόδιοι διατείνονται πως δεν έχουν τα στοιχεία, που εγώ καταθέτω, καθώς επίσης τα πρακτικά των «διαπραγματεύσεων» και όλη την αλληλογραφία με την PCCW Global αλλά και με τις άλλες εταιρείες, που δηλώνει η ΕΡΤ πως έλαβαν μέρος στη «διαδικασία αυτήν», την σύμβαση με την PCCW Global, τα αποδεικτικά καλής εκτέλεσης της σύμβασης και είσπραξης των ανακοινωθέντων ως «εγγυημένων» ποσών καθώς και τις ημερομηνίες καταβολής τους όπως και τις συμβάσεις με τους κατά τόπους υπεργολάβους της PCCW Global και τα συνδρομητικά δίκτυα για κάθε βήμα της εκτέλεσης του έργου, όπως απαιτούν οι κανόνες διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης και όπως συνέβαινε στις προηγούμενες συμβάσεις που είχαν προκύψει συνεπεία Διεθνών Ανοιχτών Διαγωνισμών όπως έχει ήδη δύο φορές ζητηθεί στην Βουλή.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

‘Όλες οι ως άνω ενέργειες των υπευθύνων της ΕΡΤ, οι ψευδείς ανακοινώσεις καθώς και η προφανώς οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης των ενδεχομένων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων είναι απόφαση του Υπουργού, κοινή υπουργική απόφαση ή εντολή άνωθεν;».

Β) Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα ψεύδη της ΕΡΤ

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στη δορυφορική ΕΡΤ"