Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας η Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
Η Κοινωνική Οικονομία είναι ένας τομέας οικονομικής δραστηριότητας. Είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από φορείς και επιχειρήσεις που έχουν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεν ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.
Οι φορείς και οι επιχειρήσεις αυτές έρχονται να καλύψουν κενά στον τομέα της παραγωγής προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών. Κυρίως, όμως, έρχονται να προσφέρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε ανέργους και μάλιστα σε ανέργους ευπαθών κοινωνικών ομάδων.Το σημαντικό είναι ότι αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις, παράγουν νέα προϊόντα ή παρέχουν νέες υπηρεσίες καλύπτοντας ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, οι οποίες δεν καλύπτονται από δραστηριότητες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. Βασικό επίσης είναι ότι τα κέρδη τους δε χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κεφαλαίου, αλλά κυρίως επανεπενδύονται στις ίδιες, για να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικά οφέλη.
Σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, θεσπίζει τη δυνατότητα, μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση να μπορεί να δημιουργήσει Δίκτυα Συνεργασίας και Προγραμματικές Συμφωνίες με αντισυμβαλλομένους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας Δήμος προκειμένου να υλοποιήσει κάποιο πρόγραμμα που να αφορά, για παράδειγμα, στην ανταλλαγή υπηρεσιών ή την υλοποίηση κάποιας συγκεκριμένης δράσης, θα μπορεί να συνάπτει μία προγραμματική συμφωνία με κάποια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία για λογαριασμό του Δήμου θα εκτελεί το έργο.
Η Βουλευτής μετά και την ψήφιση του νομοσχεδίου δήλωσε:
«Με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες στην Βουλή που αφορά στην κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα, αποτελεί παρελθόν ο ασαφής προσδιορισμός των κοινωνικών επιχειρήσεων. Πλέον έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία και επιχείρηση.
Σε κάθε περίπτωση ο βασικός στόχος, ο οποίος επιδιώκεται μέσα από τη δημιουργία και τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας, είναι η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης σε πληθυσμιακές ομάδες, που παρά τις όποιες προσπάθειες καταπολέμησης της ανεργίας, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην προσπάθεια εύρεσης θέσεων εργασίας και αξιοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.
Στη δύσκολη συγκυρία την οποία διανύουμε η πολιτεία αναζητά διεξόδους και λύσεις, για να σταθεί δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σε αυτήν την κατεύθυνση, με το νόμο του Υπουργείου Εργασίας, μπορούν πλέον να συστρατευθούν αρκετές δυνάμεις σε κάθε τοπική κοινωνία. Οι τοπικοί φορείς αλλά και ο ίδιος ο τοπικός πληθυσμός, μπορεί να συστρατευτεί σε συλλογικούς σκοπούς και να προωθήσει δράσεις μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα».
Κατερίνα Φαρμάκη – Γκέκη
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Κορινθίας
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"