Λιγότεροι επισκέπτες στα μουσεία

13.9.11 Αναρτήθηκε από diogenis
Περισσότεροι στους αρχαιολογικούς χώρους
Μείωση 3,7% σημειώθηκε τον Μάιο στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, ενώ καταγράφηκε και μείωση των εισπράξεων κατά 6,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι.

Το πρώτο πεντάμηνο, παρατηρείται μείωση 14,9% στους επισκέπτες των μουσείων, καθώς και μείωση 14,4% στις εισπράξεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.


Στον αντίποδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους κατά 6,9%, καθώς και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 9,9%.

Το πρώτο πεντάμηνο σημειώθηκε αύξηση 7,6% στους επισκέπτες και αύξηση 9,3% στις εισπράξεις.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Λιγότεροι επισκέπτες στα μουσεία"