Την υπογραφή συμφωνητικού για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Motor Oil.
Σκοπός της σύναψης του δανείου είναι η αναδιάρθρωση μέρους του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας με τη μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο.

Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση του πρώτου τριμήνου του 2011 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Motor Oil ανήρχοντο σε 648 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η σύναψη του δανείου είχε εγκριθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση της 14ης Μαρτίου 2011. Διαχειριστής του δανείου είναι η Εθνική Τράπεζα.
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Oμολογιακό δάνειο 50 εκατ. ευρώ από τη Motor Oil"