Ο Δήμος Βέλου- Βόχας θέτει σε διαβούλευση το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 167/2011 απόφαση του το Δημοτικού Συμβουλίου.
Kαλούμε όσους επιθυμούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, να απαντήσουν στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει συνταχθεί από την Διεπιστημονική Ομάδα Έργου.
To ερωτηματολόγιο μπορεί όποιος επιθυμεί να το παραλάβει από τις υπηρεσίες του Δήμου ενώ είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα www.velo-vocha.gr
Μετά την συμπλήρωση του αποστέλλεται με τους εξής τρόπους:
- μέσω αλληλογραφίας ή προσωπικά στο Δημαρχείο στο Ζευγολατιό,
- μέσω φαχ στο 2741- 0- 52303
(και στις δύο περιπτώσεις υπόψη κας Τσεκούρα Αθανασίας)
- ηλεκτρονικά (μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου www.velo-vocha.gr) και να σταλεί στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση atse@velo.gr.
Αντιδράσεις: 
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ 2012-2014"