"Πράσινο φως" για τη δημιουργία χώρου καπνιζόντων έλαβαν τα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης άνω των 300 τ.μ., υπό τον όρο αυτός να μην ξεπερνά το ½ του συνολικού εμβαδού τους.
Για τη λειτουργία του ο εκάστοτε ιδιοκτήτης πρέπει να καταβάλει ετήσιο ειδικό τέλος που ανέρχεται στο πόσο των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως και τις 30 Νοεμβρίου 2011.
Για κάθε έτος ανανέωσης ορίζεται ότι το ειδικό τέλος θα καταβάλλεται έως την 31η Μαΐου του έτους που αφορά, ενώ για φέτος, πρώτο έτος εφαρμογής του, καταβάλλεται μόνο στις ΔΟΥ.Πιο αναλυτικά, επειτα από την πολύμηνη εξαίρεσή τους από τις διατάξεις του νόμου για την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους, οι χώροι διασκέδασης με ζωντανή μουσική και τα καζίνο απαλλάσσονται οριστικά πλέον από την υποχρέωση για συμμόρφωση στην αντικαπνιστική νομοθεσία, αλλά με το αζημίωτο.

Διάταξη του υπουργείου Υγείας ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης και καζίνο υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως το ποσό των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό του χώρου τους προκειμένου να επιτρέπεται το κάπνισμα.

Ωστόσο, το κάπνισμα θα επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι δε θα υπερβαίνουν το ήμισυ της συνολικής επιφάνειας του καταστήματος.

Στελέχη του υπουργείου Υγείας εκτιμούν ότι από την υιοθέτηση του συγκεκριμένου μέτρου, το κράτος θα μπορεί να εισπράττει ετησίως τουλάχιστον 90 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι υπάρχουν περίπου 3.000 κέντρα διασκέδασης άνω των 300 τ.μ. με ζωντανή μουσική.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα καθοριστούν οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Καπνίστε ελεύθερα σε καζίνο και μπουζούκια"